Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“


Представяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект „Подобряване на ресурсната ефективност в Сила Плас ЕООД“ изпълняван по ОП„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.


Реализацията на настоящия проект повиши ресурсната ефективност на Сила Плас ЕООД чрез прилагане на нови решения и методи. Предприятието кандидатства с проект за инвестиции за изпълнението на мерки, които водят до подобряването на ресурсната ефективност и водещи до положителен ефект върху опазването на околната среда, основаващи се на извършен одит за ресурсна ефективност. Проектът е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България, представляващи производствена иновация. Проектното предложение се реализира посредством следните дейности:

-Закупуване на машина за екструдиране с раздуване на фолио от полиетилен с висока плътност, свързана с намаляване на потреблението на суровини LDPE/HDPE, влагани при производството на еднослойно фолио;
- Закупуване на машина за екструдиране с раздуване на фолио, свързана с намаляване потреблението на суровини LDPE/HDPE, влагани при производството на трислойно фолио;
- Организирахме и проведохме събитие за представяне на резултатите от проекта и мултиплициране на ефектите от него.

Изпълнението на проекта е реализирано с инвестиции в материални активи за разширяване на производствения капацитет и намаляване разходването на природни суровини при процеса на производство. Посредством фокусираната по процедурата подкрепа реализирахме инвестиции в ново производствено оборудване и технологии, разширихме достъпа до нови практики, системи и модели за производство. Вече се гордеем с по ресурсно-ефективен и по-екологосъобразен производствения процес в Сила Плас ЕООД.


 

coronavirus.bg