Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Нов проект за „Юнайтед Авангард Артист”

Нов проект за „Юнайтед Авангард Артист”

След успешно приключилият проект „Поднасям ви премълчаното” на програма „Европейски корпус за солидарност” на „Юнайтед Авангард Артист”, по който беше създадена книга „Поднасям ви премълчаното. Пандемия” и два филма, организацията се впуска в ново предизвикателство. Одобреният проект „Мисии” по програма „Европейски корпус за солидарност” отново в финансиран от Център за развитие на човешките ресурси.

Проектът щe представлява индивидуално доброволчество за дейности в сферата на киното, хумора, изкуствата с участието на общността, промотирането на европейските ценности и самосъзнание и развитието на гражданското общество. Проектът е фокусиран върху личностното развитие на младежите и изграждане на уменията на 21 век, към развитие на основни компетенции, качества и умения на участниците.

Акцентираме върху социалното включване и културно сближаване в рамките на общото европейско и глобално семейство. Приобщаване и включване на 3-ма младежи от България и Португалия с по-малко възможности.

Популяризиране и промотиране на Европейските ценности и визия за развитие. Насърчаване на младежкото овластяване чрез писане на статии и материали за специализирани младежки медии - сайт и радио.

Ще фокусираме общественото внимание върху ползата от гражданската активност, важността на личната позиция на всеки за развитието на индивидите и общността.

За местните общности, в частност за младежите проекта ще помогне да осъзнаят собствената си принадлежност към общността на европейската младеж; да получат информация за гражданските си права и възможности като граждани на ЕС (мобилност и достъп до култура); да придобият визия за себе си като „граждани на Европа” и съзнание за личната си роля и отговорност по отношение на общото европейско бъдеще.

Проектът ще осигури възможност за обмен на знания, работа в мрежа и екип, възможност за изява, развитие и реализация. Ще постави основата на партньорства, изграждането на партньорски мрежи и реализирането на бъдещи съвместни проекти с европейско измерение.

Ще съдействаме за споделянето на добри практики и опит от миналите години.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: