Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

„ ЕСЕНЕН САЛОН2020 ”

Община Казанлък Ви уведомява, че започва събирането на художествени творби за изложба по повод ежегодния „Есенен салон“, който ще се проведе за 19 поредна година в Галерия за изкуства на ул. „Искра“№4.
Право на участие имат всички художници родени, живели или живеещи в Община Казанлък.
Условия за участие в ежегодния “Есенен салон“

·       Всеки автор може да участва с не повече от 3 /три/ броя творби във всеки раздел:
-        Живопис;
-        Графика;
-        Скулптура.

·       Творбите трябва да са оригинални, създадени през предходната година и да бъдат с максимални размери както следва:
-        Живопис – 120 см.;
-        Графика – 100 см.;
-        Скулптура – 60 см.

·       Журирането на творбите ще се осъществи до 3 /три/ дни след крайния срок;
·       Наградените творби остават във фонда на Галерия за изкуства на ул. „Искра“№4.

Награден фонд:
·       Награда за I място – 400 лв.
·       Награда за II място – 250 лв.
·       Награда за III място – 150 лв.
·       Награда – Дебют на млад автор в „Есенен салон“ 2020 – 100 лв.

Наградените автори получават право за самостоятелна изложба през следващата календарна година в залата на ул. „Искра“ №4.
Творбите се оставят в Културно – информационен център на ул. „Искра“ №4 не по-късно от 23.10.2020г. /включително/.

 

coronavirus.bg