Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Обсъдиха поемането на дългосрочен дълг за ремонт на културни и образователни обекти

Публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора  през 2020 година се проведе днес в зала „П. Р. Славейков“ .

На него присъстваха: кметът Живко Тодоров и заместниците му Йордан Николов, Иванка Сотирова и Милена Желева, секретарят на Общината Делян Иванов, главният финансист Цанка Ганева, главният архитект Виктория Грозева, председателят на Общинския съвет Мария Динева, общински съветници, представители на културни и образователни институти, граждани.

„Искаме да обсъдим с Вас поемането на дългосрочен дълг за обществено значими проекти само в сферата на културата и образованието, които са приоритетни  за Общината”, каза Живко Тодоров. Той поясни, че всички страдат от пандемията, приходите намаляват, но пък сега е времето да се вземат средства като кредити, защото са по-евтини.

Цанка Ганева представи параметрите на двата кредита за обновяване на Летния и Драматичния театър в Стара Загора, както и за реновиране на училищата „Васил Левски” и „Христо Ботев”.

От  „Обединение „ Фонд за устойчиви градове“ ще се вземе кредит в максимален размер  6 950 000 лева в т. ч. за: обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“,  на стойност  до 2 950 000 лева и „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“ на стойност до  4 000 000 лева. Срокът за погасяване е 15 години, а максималният годишен лихвен процент - осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база.

От платформата „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ ще се заемат  6 500 000 лв. за проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“  като за СУ „Васил Левски“ са предвидени до 3 000 000 лева, а за СУ „Христо Ботев“ до 3 500 000 лева. Заемът също е дългосрочен – 15 години, а максималният годишен лихвен процент –  плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс (който е 0) и надбавка  от до 3 % на годишна база.

Главният архитект Виктория Грозева представи обектите в сегашното и в бъдещото им състояние. Тя разясни какво ще се прави по ремонтите им и основните цели на изпълнителите.

„Мисля, че няма човек, за когото да не е видна необходимостта от ремонтите. Надяваме се на подкрепата на Общинския съвет, а и от някои проекти като Летния театър можем да печелим”, обясни Живко Тодоров.

Директорът на Драматичен театър „Гео Милев” Ивелин Керанов благодари, че най-сетне ще има ремонт и предложи готовият вече проект да бъде съгласуван с творческия екип на театъра.

Своята благодарност изказа и директорката на Средно училище „Васил Левски” Лина Борисова. Тя обясни, че и досега е срещала подкрепата на Общината за козметични ремонти. Според Петя Грозева, председател на училищното настоятелство, родителите също подкрепят  идеята.

Предполага се, че ремонтите ще могат да започнат през февруари или март догодина.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: