Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Изменения в Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи прие Общинският съвет по време на редовното си заседание.

Наредбата е приета на редовно заседание на Общинския съвет през месец март 2020 година. „Когато проработи и се видяха известни пропуски или леки неточности се наложи нейната актуализация. Това от своя страна идва да покаже, че и управленската програма на кмета, и Общинският съвет, и Общинска администрация имат социално ангажирана политика, която да покрие максимално големи групи от хора“, каза общинският съветник от ГЕРБ Иван Гитев и поясни, че конкретно в Наредба №17 това са или млади хора, току-що станали родители, или такива с тежки заболявания, които имат скъпоструващо лечение и Здравната каса не покрива тяхното лечение, или лечението им в чужбина, или бедстващи при природни катаклизми.

Гитев подчерта, че в първата си част наредбата покрива помощите за родители – еднократни ваучери за новородени деца, като целта е да се подпомогне, да се стимулира осъзнатото родителство.  Към момента са актуализирани някои моменти в тази наредба.

Към 31 август 2020 година при тази действаща наредба, при тези критерии са подадени заявления от 132 семейства с новородени деца, от които са одобрени 106 според изискванията на наредбата. На тези семейства са дадени помощи в размер на 53 хиляди лева. „Именно неодобрените семейства ни насочиха, че трябва да се променят някои неща в наредбата“, каза Гитев.

Срокът за подаване на заявление за такава помощ беше 6 месеца от раждането на детето. След като Общинският съвет днес прие промени в наредбата, срокът е вече 9 месеца. Според други промени, ако документите на кандидатстващите са върнати заради някакви неточности или непълнота в документите, те имат възможност да ги коригират и отново да ги подадат.“Това е хубаво, защото при едни задължения към Общината, което е едно от изискванията на наредбата за тези помощи, когато тези задължения се покрият, двойките могат отново да си подадат документите и да бъдат одобрени“, поясни Гитев.

Във втората половина на наредбата, която касае подпомагане лечението на граждани, с промените са уточнени правилата за определяне на тези помощи. До приемането на тази наредба през месец март, решенията се взимаха от Общинския съвет. По думите на Гитев самата процедура е много тромава и бавна и сравнително малко хора са могли да се възползват от това, тъй като всеки месец предложението е трябвало да влезе в ОбС. Решението да се публикува, да влезе в сила и след това да се изпълнява. Но след промените в наредбата критериите, правилата и разглеждането на документацията на кандидатстващите ще се извършва от нарочна комисия, назначена със заповед на кмета, като в нея влизат ресорният заместник – кмет, двама представители на Общинска администрация - единият свързан със социалните дейности, другият юрист, двама представители на Общинския съвет.

Друга промяна в наредбата е, че таванът на еднократната помощ, който досега беше 400 лева, след приетите промени е на стойността на минималната работна заплата, която към момента е 610 лева.

По думите на Иван Гитев Общинският съвет си запазва активната роля в тази програма със самото гласуване на бюджета и. В края на януари с гласуване бюджета на Община Казанлък се залага и рамката на тази програма. 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж