Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


88 проверки на учебни заведения на територията на област Стара Загора

РЗИ

Във връзка с откриването на новата 2020/2021 учебна година, Регионална здравна инспекция - Стара Загора извърши 88 проверки на учебни заведения на територията на област Стара Загора, които са свързани с привеждането им в съответствие със здравните изисквания.

Продължава извършването на здравен контрол с насоченост към възникналата епидемична обстановка в страната от месец март 2020 г. и спазването на противоепидемични мерки, въведените със заповеди на министъра на здравеопазването.
Издадено е едно предписание на учебно заведение за привеждане в съответствие със здравните изисквания до започване на новата учебна година. До момента няма наложени санкции за неизпълнените предписани мероприятия. Няма учебни заведения, на които са издадени заповеди за спиране на дейността или на техни части и обекти.

До започване на учебната година няма училища на територията на област Стара Загора, които са с неизпълнение на предписаните мерки - вътрешни ремонти, боядисване на класни стаи и коридори.

От началото на новата учебна година 2020/2021 в град Стара Загора стартира нова професионална гимназия - „Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи“. В момента определената база за разполагане на училището е в процес на ремонтни дейности за изграждане на общежитие и столова. До приключването им, учениците на тази гимназия ще учат в сградата на СУ „Иван Вазов“.

Останалите училища на територията на област Стара Загора са в готовност за новата учебна 2020/2021 година.

Висшите учебни заведения също са в готовност за започване на учебната година.

Текущо и при необходимост, органите на Държавния здравен контрол ще оказват на място методическа помощ на директорите и на медицинските специалисти, с оглед на изпълнението на въведените противоепидемични мерки, съгласно приетите „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора информираме, че талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн. ДВ. бр.38 от 9 май 2000 г.), може да се изпрати до един месец от началото на настоящата учебна година. При провеждане на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар след посочения срок, информацията за нея може да се предостави допълнително на медицинския специалист от учебното заведение и след нейното извършване.

Д-р Станимир Станков
Директор на РЗИ – Стара Загора

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж