Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ГЕРБ - Казанлък предложиха изготвяне на Програма за премахване на металните гаражи


Общинска администрация да изготви проекто – програма за премахване на металните гаражи от всички зони на град Казанлък с хоризонт края на мандат 2019г.-2023г. и в срок до месец септември 2020г. да бъде внесена за разглеждане от Общински съвет, такова предложение постъпи от общинските съветници от ГЕРБ. То бе направено днес в рамките на обсъждания Общ устройствен план по време на заседанието на местния парламент. Мотивите на ГЕРБ са, че така ще се разкрият повече паркоместа и ще се облагородят цели междублокови пространства. Предложението е следствие на проведените редица срещи с граждани по времена предизборната кампания през октомври 2019 г. и реализирането на целите, заложени в Програмата за управление на кмета на общината за мандат 2019 – 2023г. В раздел VII „Инфраструктура” от тази Програма е предвидено да бъдат изградени места за паркиране и нови паркинг зони.
Визията на ГЕРБ съветниците е средствата да бъдат предвидени в бюджета на Община Казанлък за съответната година.

“Програмата предвижда поетапното премахване на ламаринените гаражи, като се използва опита от програмата за саниране по отношение на създаване на сдружения на етажната собственост.

Създадените вече сдружения или новосъздадени такива да внасят в общинска администрация протокол, от който да става ясно, че минимум 98 % от всички членове на сдружението са съгласни ламаринените им гаражи да бъдат премахнати. Това ще гарантира по – бързото изграждане на новите паркоместа. Кандидатстването на сдруженията да бъде на принципа „Първи по ред, първи по право”, докато се достигнат предвидените за съответната година бюджетни средства.

Всички сме наясно, че една такава промяна е наложителна и е в интерес на гражданите на град Казанлък, а и ще промени естетическия облик на града ни. През последните години броя на личните превозни средства се увеличи многократно, местата за паркиране в жилищните зони и околоблокови пространства не достигат. Всички виждаме, че след извършване на мащабния ремонт на кв. „Изток”, пространството е различно и красиво, а за личните превозни средства на гражданите има достатъчно парко места”, заяви Илиана Жекова- общински съветник и ръководител на групата общински съветници от ГЕРБ - Казанлък.

http://youtu.be/cSLzTh2paT0

Метални гаражи

Метални гаражи

Метални гаражи

Метални гаражи

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж