Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


„Младежки център за развитие-Взаимопомощ” с поредното обучение за младежки работници

Основната идея на проекта "Аптечка за първа помощ 2", финансиран по програма "Еразъм+" е продиктувана от това, че в много случаи се налага младежките работници да реагират в различни ситуации, при които е нужда бърза реакция. Така например наши младежи викат бърза помощ, но тя идва след определено време и преди това те трябва да реагират, а не са подготвени за това.

Целта на проекта, който ще се проведе през септември 2020 г. е да повиши осведомеността и да предостави опит и умения за правилно прилагане на процедурите за първа помощ и как да предложи решения за намаляване на риска от бедствия от 30 младежки работници от България, Румъния, Полша, Словакия, Чехия, Естония, Литва, Италия и Испания.

Целите на проекта са следните:

  • Да се повиши осведомеността и да се развият уменията на 30 младежки работници от 9 партньорски организации, включително нашата, относно това как да се осигури правилно оказване на първа помощ в случай на често срещани аварии или в животозастрашаващи ситуации до края на проекта;
  • Да се повиши нивото на увереност в предоставянето на първа помощ на 30 младежки работници от 9 партньорски организации от 9-те споменати страни, така че да контролира емоциите в реална ситуация в дейностите до края на проекта;
  • Да се предотвратят щети и да се контролират реакциите в случаи на бедствия (земетресения, наводнения, измръзване, свлачища и други) на 30 младежки работници от 9-те споменати страни до края на проекта;
  • Да се предотвратят щети и да се контролират реакциите в случаи на терористоичен акт.

Те ще се постигнат чрез разиграването на казуси, ролеви игри и реални ситуации, дискусии и други интерактивни и дигитални методи.

-Създаване на кратък видео клип с послание за повишаване на осведомеността относно превантивното образование в контекста на младежката работа. Същият ще бъде разпространен във всички държави, участвали в проекта.

Организацията осъществи веднъж обучителен курс "Аптечка за първа помощ" през април 2019 г., който беше много успешен и с добър резултат на краен отчет от страна на ЦРЧР, а именно с

94 точки от 100 възможни и с оценка 92 точки на оценителите към крайния срок, в който беше пуснат.  Отделно сега решихме да надградим проекта с нови теми  като първа помощ при деца, бебета и поведенчески реакции в случай на терористична атака.

Проектът беше представен на заключителна валоризационна конференция за проектите на ЦРЧР в края на 2019 г. с кратко видео за него, както и на семинар за добри практики на Министерство на образованието и науката, веднага след приключването му по покана на ЦРЧР. Повече за него можете да видите във видеото му: http://trainingcoursefirstaidkit.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=4&lang=bg

Също така ни предстои да осъществим обучителен курс "Склуптури на идеи" финансиран по програма „Еразъм+”, който ще се реализира през август 2020 г.

Обучението предлага възможностите за ползата от прилагането на дигитална графична фасилитация, за подкрепяне на учебни групи по време на всички проекти по програмата „Еразъм+” в контекста на неформалното обучение с национално и транснационално участие.

Галерия от снимки от проект „Аптечка за първа помощ” на следния линк: http://trainingcoursefirstaidkit.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=2&lang=bg

инж. Мария СлавоваПредседател на СНЦ "Младежки център за развитие-Взаимопомощ"

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: