Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Народният представител Борис Кърчев получи отговори на въпросите по повод разрешението и намерението на дружеството „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, касаещо площ „Св. Никола“

Резюлюция на получените от ресорните министерства отговори на въпросите, които зададоха Народните представители Борис Кърчев и Радостин Танев, по повод разрешението и намерението на дружеството „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, касаещо площ „Св. Никола“:
- МОСВ е поставило изискване към Министерство на енергетиката в договора за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми да се включи текст, задължаващ титуляра да реализира проучвателните дейности само след като представи цялостния работен проект и приключат процедурите по реда на екологичното законодателство.
- Такъв проект не е предоставян за съгласуване към момента. (❗) При внасянето му в МОСВ ще бъде изпълнена и съответната приложима процедура по реда на Законите за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие. Тя гарантира уведомяването на съответните общини, заинтересованата общественост, както и тяхното участие. (❗)
- Такъв цялостен проект би бил осъществен само след влязъл в сила административен акт за съгласуване и спазена процедура.
В отговора на Министерството на енергетика ясно се посочва, че към моментната действаща нормативна уредба не се изисква съгласуване от общините, в чиято територия попада местността, когато става дума за проучвателни дейности, касаещи метални полезни изкопаеми. Тоест тук също не бива да търсим под вола теле (❗).
- Търсещо-проучвателните работи ще бъдат извършвани като стриктно се спазват екологичните норми и стандарти, както и при взети необходимите мерки за здравето на местното население. На този етап добивни такива не се извършват, се казва още в отговора от МЕ.

Надявам се това да стопира опитите да се извличат политически ползи от хора, които или са били подведени с (липса) на информация, или просто не са запознати с българското законодателство. И в двата случая – това не води до ползи за никого, а вярвам, че политиката не е само рейтинг, а реално свършена работа в полза на обществеността.

☑️https://parliament.bg/bg/topical_nature/33854
☑️https://parliament.bg/bg/topical_nature/33853

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: