Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Одобрени са промени в Методиката за оценка на потребностите на хората с увреждания

Правителството одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Измененията са във връзка с въведеното на 13 март от Народното събрание извънредно положение и целят  ограничаване на разпространението на вируса, както и осигуряването на защита живота и здравето на хората с увреждания и служителите от дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.
С промените се регламентира, че по време на извънредното положение интервютата за подготовка на индивидуалните оценки на хората с увреждания ще се провеждат само по телефона или по електронната поща. По този начин ще се гарантира, че административното обслужване на хората с увреждания няма да се прекъсва и ще се осигури своевременно упражняване на техните права за ползване на лична помощ.

 

coronavirus.bg