Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


С нова заповед се облекчава преминаването през КПП на областните градовеС нова заповед на здравния министър Кирил Ананиев е облекчен режимът на преминаване през контролно-пропускателните пунктове около областните градове.

Позволява се пропускането при необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия.

Позволява се и преминаването при необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по постоянния или настоящ адрес на пътуващия няма работещи магазини или аптеки.

В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • полагане на труд в населеното място;
 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
 • медицински документи
 • документ за самоличност;
 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

 • на хранителни вериги и аптеки;
 • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
 • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
 • на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
 • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.


С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

С текста на заповедта, която е допълнение към по-рано издадената за ограниченията в пътуванията, може да се запознаете тук.

МВР напомни, че всички, на които е разрешено да влизат или излизат от областни градове, трябва да оставят копие от попълнената декларация на всеки  пропускателен пункт, през който минават.

Хората, на които им се налага да пътуват въпреки ограниченията, трябва да носят в себе си повече от една попълнена декларация. На всеки един от КПП-тата у нас  се оставя по един екземпляр от документа, който може да бъзе изтеглен от сайта на вътрешното министерство.

От МВР поясняват, че ако по време на пътуването си гражданите трябва да преминат два пропускателни пункта, трябва да имат в себе си попълнени и две декларации, които да оставят на служителите.

В същото време хората трябва да носят в себе си и служебна бележка от работодател, ако пътуват по работа. Оригиналът на бележката не се взема от служителите на полицията.

Добре е, ако имат възможност обаче пътуващите по работа да направят и няколко копия от служебната бележка.

От вътрешното министерство обясниха още, че притежаването на всички налични документи ще  намали времето за обработка на един автомобил с пътниците в него и така опашките от коли по пропускателните пунктове ще намалеят.

bnr.bg

 

coronavirus.bg