Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Закона за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март:

Народното събрание на Република България гласува мерките, с които окончателно бе приет Закона за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март:


⚠️НОИ ще покрива 60% от размера на осигурителния доход на служители, засегнати от извънредното положение;
⚠️Работодателите ще могат да въвеждат дистанционна работа за служителите си, а ако е невъзможно, ще трябва да им осигурят безопасни и здравословни условия на труд;
⚠️Работниците ще имат право на обезщетение от 50% от брутната заплата при преустановяване на работа в условията на извънредно положение;
⚠️Работодателите ще могат да предоставят до половината от платения отпуск на служителите си без тяхно съгласие;
⚠️Срокът за плащане на тока се удължава от 10 на 20 дни;
⚠️До отмяна на извънредното положение спират да текат лихви и неустойки по забавените плащания на дългове;
⚠️Няма да се прилагат запори на банкови сметки, заплати и пенсии на физическите лица;
⚠️На министъра на здравеопазването се дават правомощия да въвежда още мерки и ограничения, освен определените в Закона.
Въведоха се и строги санкции и наказания при нарушения, за спекула с цените на стоките, както и за разпространението на невярна информация.

 

coronavirus.bg