Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Провеждането на обучения с ваучери по реда на ПМС 280/2015 г.

Агенцията по заетостта информира, че във връзка с обявяването на извънредно положение в България и предприемането на мерки за ограничаване разпространението на вируса COVID-19, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) издаде следните указания:

Всички дейности, свързани с обучения с ваучери, следва да бъдат отложени.  Съгласно условията за кандидатстване на УО на ОП РЧР по процедура BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица” не е допустимо провеждането на дистанционно обучение. До промяната на условията за кандидатстване разходите за всяко едно проведено дистанционно обучение се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани на доставчиците на обучение от Агенцията по заетостта (Конкретен бенефициент по проекта).

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на коронавируса.
Актуална информация ще бъде публикувана на официалния сайт и на фейсбук страницата на Агенцията по заетостта.


 

coronavirus.bg