Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Административният съд не уважи кметска жалба

Четвърти състав на Старозагорския Административен съд остави без разглеждане искането на кмета на община Казанлък за отмяна на допуснато предварително изпълнение на решение наОобщинския съвет от 4-ти септември тази година. Мотивът на Административния съд е, че искането на кмета за отмяна е процесуално недопустимо. Обект на спора бе жалба от кмета на Казанлък Стефан Дамянов, в която се оспорва решение на Общинския съвет на Казанлък за допуснато предварително изпълнение на конкурсите за обществен превоз на пътници.

В нея кметът иска отмяна на допуснатото предварително изпълнение, което според него е незаконосъобразно. На 4-ти септември, местният парламент на Казанлък, позовавайки се на член. 45, ал. 2 от ЗМСМА отмени три кметски заповеди, с които са назначени комисия за провеждането на конкурсите за обществен превоз на пътници, провеждането на самите конкурсни процедури и на финала е определил и изпълнителите на превозите. Мотивите на съда са, че смисълът на допуснато от общинския съвет на града предварително изпълнение на конкурсите е с цел да се възпрепятства финализирането на конкурсната процедура за възлагането на обществения превоз на пътниците. По безспорен начин съдът е установил, че към момента на постановяване на оспореното решение на Общинския съвет вече са били сключени договорите за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт. В случая, разпореденото с кметските заповеди сключване на договори с определените изпълнители е реализирано от самия него и то преди датата на приемане на оспореното решение за отмяна на същите тези заповеди. Съдът е счел, че в този смисъл за жалбоподателя, какъвто е кметът, при наличие на вече съществуващи договори, неподлежащи на разваляне по административен ред, няма правен интерес от оспорване на предварителното изпълнение. Определението на Старозагорския административен съд Стефан Дамянов може да се обжалва пред Върховния Административен съд с частна жалба в 7-дневен срок.

Деляна Бобева  www.dariknews.bg 

 

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: