Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Стартира процедурата за избор на строител на Туристически комплекс „Светът на траките“

Кметът на Община Казанлък , обяви  открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет „Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“. Предметът  е изграждането на нова инфраструктура и сграден фонд – туристически комплекс „Светът на траките“, който ще изпълнява ролята на многофункционален посетителски и обслужващ център за сериен обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис“. Изпълнителят следва да извърши следните основни дейности:


1. изграждане на сграда Билетен център и кафене;
2. изграждане на сграда Тематичен ресторант с винарна;
3. изграждане на обособена част места за настаняване с 5 самостоятелни къщи;
4. изграждане на Централна сграда с поредица от отделни помещения, вкл. приемната част (фронт-офис), тронната зала, шатрата (многофункционална зала), заседателна зала и други.
5. изграждане на прилежаща инфраструктура – паркинги, алеи, подпорни стени, огради, парапети, перголи, паркова мебел и други.
Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е: 2 762 791,62 лв.

 

coronavirus.bg