Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Емил Радев: Новите технологии ще улеснят трансграничните съдебни производства


Доброто сътрудничество между съдилищата е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар, а използването на новите технологии ще улесни трансграничните съдебни производства. Това коментира българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев в качеството си на докладчик по регламента за съдебното сътрудничество между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела. Позицията си Емил Радев изказа по повод приоритетите на хърватското председателство на ЕС, които бяха във фокуса на провелата се в комисията по правни въпроси на ЕП размяна на мнения с министъра на правосъдието на Хърватия Дражен Бошнякович. За хърватското председателство е изключително важно постигането на споразумение по регламентите за събирането на доказателства и връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, беше изтъкнато по време на обсъжданията.

В своето изявление българският евродепутат отчете, че предоставянето на ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество е от особено значение за гладкото функциониране на съдебните системи на държавите-членки. Регламентът представлява важен инструмент за европейското съдебно сътрудничество. С него се създава общоевропейска система за пряко и бързо предаване и изпълнение на молби за събиране на доказателства между съдилищата и се определят точни правила относно формата и съдържанието на такива молби. „Целта е да се постигне по-гладко функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и на вътрешния пазар, като се увеличат ефикасността и бързината на трансграничното събиране на доказателства”, отчете Емил Радев. Той припомни, че през 2018 г. приблизително 3,4 милиона граждански и търговски съдебни производства в ЕС са свързани с трансгранични процедури. При тях е необходимо да се получат доказателства от друга държава-членка. Именно регламентът за събирането на доказателства предоставя инструменти, които улесняват достъпа до тези доказателства. Министърът на правосъдието на Хърватия Дражен Бошнякович отговори, че бъдещият регламент за връчване на документи ще осигури по-добър достъп и ще гарантира правата на държавите-членки. „Освен това, ще се ускори процедурата по събиране на доказателства. По този начин ще успеем по-добре да цифровизираме дейностите по гражданско-правни въпроси. Това е сред нашите приоритети,“ допълни представителят на хърватското председателство на Съвета на ЕС.

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж