Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


РЗИ обявява грипна епидемия в област Стара Загора и спира учебните занятия

СТАРА ЗАГОРА - РЗИ , РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Въз основа на продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и остри респираторни заболявания  през последните дни и запазващата се тенденция за достигане на епидемични стойности, както и доказаните положителни проби на грипни щамове от лица с вирусни инфекции, считано от 30 януари се обявява грипна епидемии в област Стара Загора.

Засегнати са възрастовите трупи до 63 години.

С оглед прекъсване ни епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците, предлагаме прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 30 януари – 7 февруари 2020 г.
Препоръчваме на:

Лечебните заведения за болнични помощ:
•    Преустановяване на свижданията
•    Спазване на строг противоепидемичен режим
•    Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му
•    Преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил
•    Осигуряване ни маски за персонала.

Лечебните заведения за извънболнична помощ
•    Стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение
•    При възможност разделяне на потоците - фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет
•    Да се провежда правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия
•    Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните
•    Носене на маски от персонала.

Общопрактикуващите лекари
•    Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация
•    Носене ма маски от персонала
•    Прекратяване на работата на женските и детски консултации
•    Преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации
•    Провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.

За детски и учебни заведения
•    Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения
•    Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях
•    Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ
•    Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена
•    Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати

Недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.
o    РЗИ препоръчва на населението:
•    Ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства
•    Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение
•    При наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.

Това е въпрос на лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца.

РЗИ - Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и ОРЗ.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: