Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

30 ГОДИНИ УЧИЛИЩНА МУЗЕЙНА СБИРКА В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"-С.ЕНИНА

ОУ

Училищните музеи/музейни сбирки са изключителна ценност, защото проследяват историческия път на съответното учебно заведение и представляват основен източник на информация за развитието на учебното дело както в населеното място и региона, така и в национален мащаб. Те съхраняват разнообразни исторически източници-оригинален снимков материал, различни видове веществени материали,използвани в миналото-стари учебни помагала (взаимни таблици,учебници) някогашни средства за писане (пясъчници, ученически дъсчици, по-късно-тетрадки, пачи пера за писане, оловни моливи, мастилени писалки и др.) ученически бележници,свидетелства за завършване на клас или на степен образование, някогашни технически средства за обучение и за административна работа (киномашини, грамофони, пишещи машини, материали за лабораторни занятия ), учебни карти и мн.др.

30 ГОДИНИ УЧИЛИЩНА МУЗЕЙНА СБИРКА В ОУ

Тези музеи/музейни сбирки са много подходящи за провеждане на извънкласни дейности с учениците (кръжоци, състезания,клубна дейност и др.).Те са много полезни и при посрещането на гости в учебното заведение.

За съжаление, в днешно време, училищните музеи/музейни сбирки не са широко застъпени в образователната ни система. Едно доста представително журналистическо-научно проучване от 2014година установи, че в пределите на България има, към тогавашна дата, ЕДВА около 35 училищни музеи и музейни сбирки,като тук, разбира се,не се включват немалкият брой музейни/исторически кътове. А в България има приблизително между 2500 и 3 хиляди училища,като една значителна част от тях са със вече солидна училищна история. Очевидно е, че става дума са значителни пропуснати възможности.

Нашето училище - ОУ"Христо Ботев"-с.Енина е, нескромно казано,част от приятното изключение, т.е.то е сред тези няколко десетки училища, които имат собствена музейна сбирка и то от доста отдавна. В края на този месец (на 25 ноември) се навършиха впечатляващите 30 години от официалното й откриване.

Общоизвестно е, че Енина е селище с много стари книжовни и просветни традиции. Тук,в местния православен храм"Света Параскева-Петка Търновска" е открит най-старият книжовен паметник на старобългарски език, съхраняван в България-Енинския апостол от 11.век. В Енина от незапомнени времена съществуват манастири, стари църкви и килийни училища в тях, в т.ч.и по време на османското владичество.

Пак тук,в нач.на 19.век, преди 205 години, през далечната 1814г.,енинецът Богдан Попиванов Минков, известен по-късно като архимандрит Онуфрий Попович Хилендарски, открива в родната си къща първото в Старозагорския регион възрожденско училище.

В рамките на честванията 175-годишнината на именно на това училище бе създадена и официално открита гореспоменаваната училищна музейна сбирка. Инициатори и възложители на проекта бяха Кметство Енина, с действащи тогава кмет Никола Диманов и секретар Тотка Партенова, училищното ръководство в лицето на тогавашните директор Васка Антова и зам.-директор Сминка Глутникова. Ценно съдействие оказа Община Казанлък, респективно тогавашния Съвет за духовно развитие. Изпълнението на проекта бе дело на екип от специалисти в състав: Радка Инджиева, Сергей Чернев-историци, музейни работници от ГИМ-Казанлък, Гриша Горецов-историк, учител в ОУ,Петко Въчев-художник, художествен оформител на сбирката, Миньо Филев-възстановчик.

30 ГОДИНИ УЧИЛИЩНА МУЗЕЙНА СБИРКА В ОУ

Музейната сбирка се помещава на втория етаж на училищната сграда, в специално помещение за експозицията, с прилежащо към него хранилище за материалите, не влезли в експозицията.

Самата експозиция проследява в хронологичен порядък развитието на учебното дело в Енина още от времето на Второто българско царство до началото на промените в България(1989г.), като акцентът пада върху основаването и последвалите периоди на развитие на Онуфриевото училище, чийто правоприемник е сегашното ОУ"Христо Ботев"-възрожденски, следосвобожденски, следдеветосептемврийски период.

Експозицията предоставя на разглеждащия посетител богата и разнообразна информация за историята на учебното дело в Енина, подкрепена със солиден доказателствен материал от различни споменати вече в началото на публикацията източници. Информацията се допълва от съобразена с особеностите на аудиторията беседа.

Музейната сбирка се поддържа и обогатява от преподавателя по История и цивилизации и ръководено от него историко-краеведско ученическо формирование-първоначално експедиционен отряд, по-късно -група СИП или ЗИП,а от 5 години- ученически клуб "Млади възрожденци".

Музейната сбирка е снабдена с основните необходими документи-Опис на най-ценния оригинален снимков и веществен материал, както и Книга за впечатления на посетителите. Видно е от тази книга, че училищната музейна сбирка е посещавана от стотици посетители-както от тукашни ученици-бивши и настоящи, така и от много гости(млади и възрастни) на училището-от различни краища на страната (София, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Добрич) и др.,а също така и от чужбина (Испания, Италия, САЩ, Румъния, Турция, Полша, Япония, Прибалтийските републики и др.).

Училищната музейна сбирка в ОУ"Христо Ботев"-с.Енина е една от малкото такива в България. Тя е и една от най-рано възникналите и с най-дълъг(30-годишен), НЕПРЕКЪСВАН досега период на функциониране. Да се надяваме, че тази добра тенденция ще продължи и занапред! Експозицията представя доста продължаваща (няколковековна) добра просветна практика, която, явно, впечатлява посетители от всички всички възрасти, от близо и далеч. Не ми остава нищо друго, освен да кажа:

ЗАСЛУЖАВА СИ ДА СЕ ВИДИ!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Гриша Горецов

30 ГОДИНИ УЧИЛИЩНА МУЗЕЙНА СБИРКА В ОУ

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж