Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Забравихме ли какво е приемна грижа? Какво представлява проектът за приемна грижа?

Десислава Генчева
Десислава Генчева – Началник на Областен екип по приемна грижа

Какво представлява проектът за приемна грижа?

Проектът,по който в момента се работи приемната грижа на ниво област Стара Загора е проектът „ Приеми ме 2015“. Този проект се случва благодарение на Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините в областта. Освен Стара Загора, в него участват и общините Чирпан, Раднево, Казанлък, Мъглиж и Павел баня. В тях той се осъществява посредством наблюдения, посещения и подкрепа от страна на областния екип по приемна грижа, който е позициониран в Стара Загора и Казанлък, който обхваща и общините Мъглиж и Павел баня.
Какво е отношението на обществото към този вид грижа, как научават те за този проект и как става подборът на семействата, които да бъдат включени в услугата, а също и на децата, които отиват в приемни семейства?

Приемната грижа е вече разпознаваема услуга, тя функционира повече от 12 години на територията на областта, но въпреки това е хубаво периодично да се говори за нея, защото има много добри неща, които могат да се извадят и които могат да са доказателство, че подпомагат доброто развитие на децата.

Самият подбор, набирането, оценяването, утвърждаването на семействата е сравнително дълъг процес. Той се реализира в продължение на месеци. Но това е така, защото трябва да сме сигурни, че за всяко едно дете ще има наистина едно добро семейство, което да се грижи за него. Условията не са абсолютно категорични дотолкова, доколкото ние сме гъвкави по отношение на изискванията към семействата, но най – важното условие е семейството да дава наистина стабилност на детето, да дава обич и грижа и не на последно място, да може да работи добре с институциите. Одобрените семейства трябва да преминат през обучение не за друго, а защото приемната грижа е една специфична услуга и те трябва да бъдат  запознати с нея, в рамките на четири месеца – с проучването, оценяването, описание в доклад, комисия по приемна грижа взима решение дали дадено семейство да продължи. Ако семейството е утвърдено се пристъпва към настаняване на дете. А относно групите деца, които в момента целим да обхванем в проект „ Приеми ме 2015“, те касаят ниската възрастова група от 0 до 3 години и ние самите виждаме, че има смисъл деца в тази възрастова група да влизат в приемните семейства, защото те са малки и имат нужда от интензивна грижа. Освен всичко друго, когато се избегне приемането им в институция и директно отидат в приемните семейства, вече има няколко такива семейства на територията на областта, те се развиват съвсем нормално, без никакви дефицити.

В проекта има и по – големи деца. Интересното е, че през последните няколко години в близки като взаимоотношения семейства се настаняват деца в родствена връзка, които ние наричаме „сивлинги“ . Ако те съответно отговарят на профилите на приемните семейства, в последствие ги настаняваме и те поддържат контакти помежду си. Нерядко, имаме вече няколко такива случаи, тези деца или се връщат в собствените си семейства заедно, или си намират осиновителни семейства, защото целта на приемната грижа е, децата да намерят своето стабилно бъдеще.

В област Стара Загора колко приемни семейства има, колко деца са настанени?
В момента в област Стара Загора има 51 приемни семейства, в 40 от тях са настанени деца, 11 са свободни. Децата в областта са 43, като 4 от тях са с увреждания. Ние периодично проследяваме интереса в семействата и каква е „картината“, защото от Агенцията по социално подпомагане ни изискват информация дали наистина за децата, които се нуждаят от грижа има приемни семейства и как се случват нещата в тях. Защото приемната грижа се очертава вече като професионална услуга, тя е добре заплатена и за тази цел се изисква и качество – много добро задоволяване на потребностите на децата, да се обръща внимание на тяхното здраве и образование, на техните емоции и социализиране, да бъдат обхванати в детски градини и училища,да не се чувстват различни.

Какъв е пътят, който трябва да извърви едно семейство, което проявява интерес към приемната грижа, как  и къде могат да бъдат направени контакти?
В община Казанлък това е офисът ни, който се намира на улица „ Войнишка“ 25. Може и по телефон да се получи запитване. Семействата трябва да изчакат обаче, включване в група за обучение. За 2019 година обучение са преминали две групи кандидати. Целият процес се случва за месеци, така е и по закон.
Част от запитванията към нас са на хора, които са чули от някъде за приемната грижа, търсят алтернатива за работа, и когато тя не се случи бързо, хората се демотивират, отказват се, което е нормално. Но мотивацията да бъдеш приемен родител е важна част от процеса, защото тази мотивация в последствие е предпоставка за една качествена приемна грижа и за добра работа със социалните служби в името на детето.

Какъв е начинът да бъдат мотивирани семействата да станат приемни?
Семействата, които са на територията на община Казанлък изключително добре се справят със своите задължения като цяло. Те имат много опит вече. Има семейства, които са приемни повече от 10 години. Те са изключително важни и ценни за облика на приемната грижа в област Стара Загора. Но имаме и нужда от още приемни семейства. Това е важно, да има наистина една добра семейна среда за децата. Освен това, за тях самите е добре да се занимават с приемна грижа, там където могат да преценят, че това е по техните възможности. Заплащането е добро. Но е много важна вътрешната мотивация. Важни са и резултатите след настаняване на децата в приемни семейства. Добре е човек да има възможност да организира собственото си лично време в рамките на ежедневието. Родители може и да работят, това по никакъв начин не пречи, стига да се съчетава с приемната грижа. Тук има нужда от срещи със социални работници, водене на децата по различни услуги, от които имат нужда. Родителите трябва да имат необходимото време да се включват в обучения, които разширяват техния капацитет и те стават по – уверени и активни в отглеждането на децата. И ако те успеят да съвместят тези неща, изискванията към тях могат да бъдат гъвкави дотолкова, доколкото да отговорят на законовите разпоредби.


Вера Стоянова
Вера Стоянова – социален работник от екипа на приемна грижа в област Стара Загора

Каква е ситуацията в община Казанлък?
В община Казанлък има 14 действащи приемни семейства, настанените деца са 13. Нашият екип работи и в общините Павел баня, където има 1 приемно семейство и в Мъглиж, където има 3 семейства.

По какъв начин се осъществява контрол върху приемните семейства ?
Задължително имаме посещения всеки месец на приемните семейства по методика. Ние обаче, се виждаме с нашите повече от един път месечно. Голяма част от децата настанени в тези приемни семейства са потребители на услугите на Центъра за социална рехабилитация и Центъра за обществена подкрепа и ние почти през ден се виждаме и с децата, и с приемните семейства. Почти всеки месец правим групи за взаимопомощ, надграждащи обучения.

Кога за последно в община Казанлък е одобрено приемно семейство?
Последното одобрено приемно семейство е от 2018 година.

Има ли деца, които да чакат да бъдат приети в семейства?

С децата, които са подходящи за приемна грижа се занимава Отдел „Закрила на детето“, където се следи дали има деца в риск. Към момента всички домове за деца са закрити и вече има т.нар. Центрове за настаняване от семеен тип. Такива има и в Стара Загора, и в Казанлък. А реално, децата в приемната грижа идват или от такива домове, или са изведени от биологична среда, където социалните работници са преценили, че са застрашени животът и здравето на детето.

Освен с Отдел „Закрила на детето“ в Казанлък, с кои други институции си взаимодействате?

Работим с Центъра за обществена подкрепа, с Центъра за социална рехабилитация и интеграция, с Община Казанлък и Община Стара Загора. Работим и с детските градини и училищата, защото нашите деца ги посещават.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж