Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ГЕРБ – Казанлък с три председателски места в комисиите в Общинския съвет

В мандат 2019-2023 на Общинския съвет в Казанлък постоянните комисии ще бъдат 8, вместо досегашните 11. Председателските места в три от постоянните комисии ще бъдат заемани от общински съветници от групата на ГЕРБ и това са: Илиана Жекова, Анна Кожухарова и Галин Иванов. Трима ще бъдат и заместник-председатели на групи в лицето на: Мария Цонева, Роман Желев, Стефан Стефанов.
Ето и новите комисии с представители - общинските съветници от групата на ГЕРБ:

✓Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, състояща се от 9 члена общински съветници:
Членове:
Аксения Бориславова Тилева
Анна Василева Кожухарова
Емил Ивелинов Недялков

✓Комисия по икономика, бюджет и финанси, състояща се от 9 члена общински съветници:

Зам.-председател: Мария Цонева Цонева
Членове:
Галин Иванов Иванов
Стефан Пенков Стефанов

✓ Комисии по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред, състояща се от 9 члена общински съветници:
Зам.-председател: Стефан Пенков Стефанов
Членове:
Роман Алексеев Желев
Николай Митков Факиров

✓Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост, състояща се от 9 члена общински съветници:

Председател: Илиана Петкова Жекова
Членове:
Д-р Белчо Колев Белчев
Радиана Стефанова Стефанова

✓Комисия по култура, туризъм и вероизповедания, състояща се от 9 члена общински съветници:

Председател: Анна Василева Кожухарова
членове:
Мария Цонева Цонева
Николай Митков Факиров

✓Комисия но образование, младежки дейности и спорт, състояща се от 9 члена общински съветници:
Членове:
Аксения Бориславова Тилева
Иван Георгиев Гитев
Радиана Стефанова Стефанова

✓Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда, състояща се от 9 члена общински съветници:
Председател: Галин Иванов Иванов
Членове:
Емил Ивелинов Недялков
Д-р Белчо Колев Белчев

✓Комисия за противодействие на корупцията, контрол за законосъобразност на подзаконовите нормативни актове на Общинския съвет и върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт, състояща се от 9 члена общински съветници:

Зам.-председател: Роман Алекееев Желев
Членове:
Илиана Петкова Жекова
Иван Георгиев Гитев

В началото на месец ноември ГЕРБ – Казанлък получи и председателското място в Общински съвет – Казанлък, мандат 2019-2023, след като над 50% от съветниците дадоха доверието си за Николай Златанов.

Пресцентър на ПП ГЕРБ - Казанлък

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж