Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Донка Симеонова остава Народен представител в 44-то Народно събрание

Донка Симеонова

На 29-ти е постъпила молба с Вх. № 245/29.10.2019 г. от Донка Симеонова относно отказ от избирането й за общински съветник.
Председателят на Общинска избирателна комисия Казанлък докладва, че е постъпила молба с Вх. № 245/29.10.2019 г. от Донка Димова Симеонова, с която молба се заявява отказ от избирането ѝ за общински съветник, съгласно Решение № 220/28.10.2019 г. на ОИК Казанлък, респективно полагането на клетва като общински съветник в Общински съвет Казанлък през мандат 2019 – 2023 г. Мотивът за отказ на Донка Димова Симеонова е, че същата е действащ народен представител в 44-тото Народно събрание на Република България и желае да запази това си качество.           

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и във връзка с Решение № 220/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, се взе следното:

РЕШЕНИЕ № 222

ПРИЕМА отказа на Донка Димова Симеонова за избирането ѝ за общински съветник в Общински съвет Казанлък през мандат 2019 – 2023 г., съгласно Решение № 220/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък.

ОБЯВЯВА за новоизбран общински съветник следващият в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ кандидат - Адриана Николова Тенева

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж