Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Едни интересни отговори на едни интересни въпроси

Казанлък от Високо

Както знаете до местните избори не остава много, ето за това през юнската сесия на Общински съвет - 4-ма съветници внесоха множество въпроси към кмета на Казанлък - Галина Стоянова. Те получиха отговорите си писмено, и затова ви предоставяме обобщената информация от тях и на вас:


Кметът на Казанлък Галина Стоянова: Организацията и контрола на движението и паркирането в града е организирано чрез най-добрите форми, които се прилагат в големите областни градове

Организацията и контрола на движението и паркирането в града за последните години е организирано чрез най-добрите форми, които се прилагат в големите областни градове –паркомати, репатриране, блокаж, SMS паркиране и фиш, каза за Радио „Фокус” кметът Галина Стоянова. Тя подчерта, че за тази добра организация се грижат само 8 служители от общината. Стоянова поясни, че все повече граждани ползват паркоматите, поради удобство, ниска цена и увеличения им брой. При SMS паркирането се наблюдава двойно завишение, поради удобството за гражданите, че изпратения SMS важи в рамките на времето за всички зони в града. Затова таксите „блокаж“ намаляват двойно и тройно като тежест за гражданите. Увеличават се глобите за фиш, за да се обхване по-голям периметър от зоните със същите екипи от служители, които упражняват контрола с „блокаж“. Репатрирането на автомобили намалява относителната си тежест, поради дисциплиниране на водачите.

От началото на 2019 година до 30 май от паркомати са събрани 62 хил.830 лв., от SMS паркиране – 22 хил. 60 лв., от такса блокаж и деблокаж на МПС – 1050 лв., от глоба с фиш – 14 хил. 380 лв. и от репатриране на автомобили – 30 хил. 478 лв.

Стоянова поясни, че със събраните приходи се покриват разходи на звено по кратковременно паркиране: заплата на 6 служителя към звено „Паркинги и кратковременно паркиране“ в т.ч. и допълнителни възнаграждения и работно облекло, изплащане на заплати на двама служители за охрана на наказателен паркинг и поддръжка на паркомати, гориво за автомобили на звено „Паркинги и кратковременно паркиране“, както и ремонтите и обслужването по тях.

Със събраните средства се обезпечава още и техническо обслужване по договор с фирмата осъществяваща дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на Казанлък със специализиран автомобил с краново устройство тип "паяк". Покриват се материали по поддържа на паркомати, издаване на инвалидни карти, пропуски, ежемесечни такси за оператор на SMS  паркирането на звено „Паркинги и кратковременно паркиране“, както и ремонтите и обслужването по тях.

За по-голямо удобство на гражданите на Казанлък в Инвестиционната програма на  Бюджет 2019 година са заложени 60 хил. лева за закупуване на 6 броя нови паркинг автомати за платено паркиране, за които вече има и сключен договор за доставка и монтаж.

По време на 56-то заседание на Общинския съвет като точка от дневния ред бе отправено подобно питане от общински съветник за размера на средствата постъпили в общинскию бюджет за 2017, 2018 години и до 31 май 2019 година от зоните за платено паркиране и какъв е размерът на средствата от принудително преместване на неправилно паркиране на автомобили. Отговорът бе предоставен на съветника в писмен вид.

Кметът на Казанлък Галина Стоянова: БСП не поддържа имота си – работнически клуб „ Дружба” в добро състояние и не изпълнява направените предписания за опасната сграда

Сградата „Къща на Дочо Сапунов“ или както е известна още работнически клуб „ Дружба”, обявена за архитектурно- строителен паметник на културата от „местно значение“ е собственост на Политическа партия „Българска социалистическа партия“. Това посочва в писмен отговор кметът Галина Стоянова на поставените и въпроси от общинския съветник на ГЕРБ Иван Катанов, свързани със собствеността, стопанисването и безопасността за гражданите на споменатия имот, предаде кореспондент на Радио „ Фокус”. Питането бе отправено като точка от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет.
В отговора си Стоянова подчертава, че собствениците на имота са длъжни, съгласно законодателството да полагат грижи за опазването и съхранението му, да уведомяват държавните и общински органи за настъпили увреждания и да къгласуват проекти за ремонт и реставрация на имота.

Кметът на Община Казанлък, съвместно с Регионалния инспектор от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, е издал указания от март 2019 година и е определен седемдневен срок за изпълнението им. Указанията, които са получени през месец април 2019 година, предвиждат собственикът на сградата в определения срок да обезопаси сградата, като постави временна метална ограда на отстояние 1,50 метра от източната фасада и да извърши укрепване на еркерното излизане на етажа, чрез подпиране на еркера на три места чрез дървени или телескопични подпори и напречна греда.

През месец май 2019 година работна група от Община Казанлък констатира, че дадените указания не са изпълнени, за което кметът на общината е сезирал с писмо министъра на културата за неизпълнение от собственика на имота – БСП на дадените указания за обезопасяване на сградата.

За извършване на неизпълнените мерки от указанията е издадено е възлагателно писмо до Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ за изпълнение със средства от предприятието, които ще бъдат предявени за възстановяване от собственика. Съобразно законодателството със заповед на кмета на община Казанлък е назначена комисия, която да установи с констативен протокол състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. Въз основа на съставения от комисията констативен протокол кметът на Община Казанлък е издал заповед, с която задължава собствениците за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация.

Съгласно законодателството, ако указанията и заповедта не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от държавата, съответно общината.

Стойността на разходите за извършване на дейностите се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители.

Съгласно закона, върху имота се вписва законна ипотека в полза на държавата, съответно общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях разноски. Държавата, съответно общината, може да поиска за направените от нея разноски от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

За паметника на Георги Кирков
Паметникът на Георги Кирков е на казанлъчани и Община Казанлък не дели жителите си на русофили и русофоби или по тяхната партийна принадлежност, гласи отговорът на кмета Галина Стоянова на питане от общинския съветник от БСП Румяна Друмева по повод на извършено облагородяване на пространството около паметника. В отговора си Стоянова пояснява, че облагородяването е част от дейностите на Общината по текущи ремонти на паркове, градини и междублокови пространства. „ Като кмет на Казанлък се грижа общинският бюджет, с който разполагаме, да бъде оползотворен по възможно най-практичния и добър начин”, подчертава Стоянова.

По отношение на запитване, има ли възможност от общинския бюджет в детските градини да бъдат финансирани курсове за изучаване на руски език, кметът отговаря, че общинският бюджет е добре планиран и съотнесен към нуждите на гражданите, гласуван е и е приет на заседание на Общинския съвет: „ Що се отнася до изучаването на чужд език, то децата могат да го правят в различните езикови школи на територията на общината, като, разбира се, това става със знанието и възможностите на родителите.”

На въпрос, какви инициативи предстои да бъдат реализирани като поети ангажименти от страна на кмета между Община Казанлък и Национално движение „ Русофили”, Галина Стоянова подчертава в писмения си отговор, че членството и в движението е в лично качество, доброволно и индивидуално: „ В този смисъл не дължа никакво обяснение на поставените въпроси по темата, но за мен това е кауза.”
В отговора си кметът пояснява още, че през последните 7 години община Казанлък се развива, както в инфраструктурно отношение, така и в посока икономика, образование, култура, туризъм. Всяка година съвместно с НД „Русофили“ се провежда мащабният събор на брега на язовир Копринка, където се събират над 10 000 души. В националния фестивал за руска поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ участие взимат таланти от цялата страна, като над 800 финалисти от цяла България бяха в Казанлък за последният етап от мащабния конкурс. През 2018 година казанлъшки ученици от отличените класове като „Най-добрия клас“ получиха награда от Община Казанлък и почиваха в модерния санитарно-оздравителен комплекс „Камчия“. „ Мога да изброявам още редица съвместни дейности с НД „Русофили“, с което, между другото, работят 264 общини”, пояснява в отговора си кметът Галина Стоянова и подчертава, че партньорството между Община Казанлък и Национално движение „ Русофили” има само духовни и културни измерения, предвид и факта, че няма друго място, като  Казанлък, където да се събират планетарно толкова голям брой хора, за да отдадат почит на едно славянско културно-историческо приятелство - приятелство между два народа – българския и руския. „ Каква изгода търсите, госпожо Друмева? Какви други измерения търсите извън духовните и културните? Вие от името на русофилите или от името на русофобите отправяте питанията си към Общината?

Нима разделяте хората? Защото моята кауза е да ги обединявам. Аз, екипът ми, партньорството на Община Казанлък с НД „Русофили“ прави това – обединява”, категорична е още кметът Галина Стоянова.
Отговорите на общо 10 въпроса поставени за днешното заседание на Общинския съвет бяха дадени в писмен вид на съветниците.

За каруците
В срок до 30 юни 2019 година всички собственици на пътни превозни средства с животинска тяга следва да се пререгистрират съгласно изискванията на Наредба №30 за движението на превозни средства на територията на община Казанлък, това е отговорът накмета Галина Стоянова на питане на общински съветник от БСП, относно ефекта от прилагане на Наредбата.

Поставени са пътни знаци, забраняващи и ограничаващи движението на пътни превозни средства с животинска тяга, като съгласно наредбата са определени улиците, по които е разрешено движението им.
Община Казанлък е предприела мерки за осъществяването на контрол по спазването на Наредба №30 чрез специалистите по контрол на подзаконовите нормативни актове, които съвместно с длъжностните лица на РУ - Казанлък следят за спазването и. В тази връзка след извършен подбор са назначени и обучени допълнително 5 служители за упражняване на контрола след 30 юни 2019 г.
От месец февруари 2019 г. до настоящия момент са регистрирани 8 нарушения на маршрута на движение, за движение на каруци без регистрационни табели и неотговарящи на технически изисквания. За съставените актове са издадени наказателни постановления на обща стойност 480 лв. Конфискувани са 5 каруци.

Използвана информация на Славяна ГАЙДАРОВА, Радио „Фокус”

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: