Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Младежи организират Семинар относно програмата Еразъм+

Еразъм +

Младежки Общински съвет - Казанлък и Български Младежки Форум организират безплатен семинар за казанлъчани, които искат да се занимават с проекти по програмата Еразъм+.  Семинарът ще се проведе на 16.04.2019г. от 15:00 часа в сградата на Младежки дом - гр. Казанлък.
Ще бъдат засегнати три от основните приоритети за младежта на територията на Община Казанлък, а именно:

1. Развитие на младежкото доброволчество;

2. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

3. Развиване на междукултурния и международен диалог.

Като всеки един от приоритетите може да се падне като тема за създаване на проект по програмата „Еразъм+“. „Еразъм+“ е програма за образование, обучение, младежи и спорт тя е базирана на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.Програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. Тя е напълно безплатна за участниците в нея и е финансирана от Европейския Съюз.

В семинара ще участват 3-ма доброволци от Български Младежки Форум(БМФ), които ще поговорят за „Еразъм+“, както и ще проведат няколко игри, свързани с неформалното образование, каквито се провеждат на проектите, в програмата. На семинара ще имате възможност да научите как се кандидатства за международни проекти и други полезни информации свързани с неформалнотообразование.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:



Виж


Какво не видяхте: