Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Сдружение “Самаряни” навършва 20 години!

Сдружение “Самаряни” навършва 20 години!
На 14 декември, 2018 г., Сдружение “Самаряни”, отбелязва своя 20-ти рожден ден! 20 години наситени с много истории, докоснати хиляди човешки съдби, натрупан огромен професионален опит, обучени стотици специалисти в попрището на социалната работа, осъществени редица значими партньорства, привлечени стотици мотивирани доброволци и щедри дарители, и всичко това - за да подкрепим децата и техните семейства! Преди 20 години, след месеци наред доброволна дейност сред децата, живеещи на улицата, в края на 1998 г., група млади хора стартират с мисия една организация без опит, но със сърце и огромен ентусиазъм….

На 14 декември 1998 г. организацията е регистрирана официално като Фондация „Самаряни“, а по-късно на 20.11.2002 г. се пререгистрира като Сдружение с нестопанска цел „Самаряни“ за осъществяване на дейности в обществена полза.

Мисията на Сдружение „Самаряни“ е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:

▪        са основани на реални потребности;

▪        съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;

▪        подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;

▪        повишават или възстановяват социални функции;

▪        осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

Първите шест години дейността на Сдружение “Самаряни” е посветена на децата на улицата. Следват години, в които се развиват постепенно различни социални услуги в подкрепа на уязвими групи и общности, като:

Дневен център за работа с деца на улицата

Дневен център за социална и образователна подкрепа

Кризисен център “Самарянска къща”

Консултативен център

Център за обществена подкрепа

Звено “Майка и бебе”

Център по приемна грижа

Наблюдавано жилище

Нископрагов център за превенция на ХИВ/СПИН

Консултативно-информационен център “Самаряни”

Къщата на семейството и общността

Дейността на Сдружение “Самаряни” е структурирана на програмен принцип. Към всяка една от развитите 11 програми на организацията, през годините са разработвани различни проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно, благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на тези програми, за период от 20 години организацията има осъществени общо над 70 проекта, на стойност над 8 милиона лева, за осъществяването на които са работили над 250 души.

Програма 1: “Интегриране на деца и младежи на улицата”

(април, 1998 г. – декември, 2003 г.)

Програма 2: “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”

(май, 1999 г. – декември, 2018 г.)

Програма 3: “Организационно (институционално) укрепване и развитие”

(декември, 1998 г. – декември, 2018 г.)

Програма 4: “Индивидуално подпомагане”

(февруари, 2000 г. – декември, 2018 г.)

Програма 5: “Застъпничество за граждански права”

(септември, 2001 г. – декември, 2018 г.)

Програма 6: “Образователни мостове”

(ноември, 2001 г. – декември, 2018 г.)

Програма 7: “За устойчиви общности”

(юни, 2002 г. – декември, 2018 г.)

Програма 8: “Промоция на здраве”

(февруари, 2004 г.– декември, 2018 г.)

Програма 9: “Социално предприятие”

(февруари, 2003 г. – декември, 2018 г.)

Програма 10: “Социални услуги за деца и семейства”

(юли, 2005 г. – декември, 2018 г.)

ПРОГРАМА 11: “Доброволчество и дарителство”

(2009 г. – декември, 2018 г.)

20-годишният юбилей на Сдружение “Самаряни” ще бъде отбелязан на 14.12.2018 г., от 16:00 часа, в Регионален исторически музей, Антична улица, с благодарствено събитие и коктейл, където “на чаша вино”, сред приятели и съмишлениците, рождениците ще връчат специален знак на благодарност на 20 личности и/или организации, с особен принос за растежа и професионалното развитие на организацията, сред които са: Диана Димова, Динко и Петя Златарови, д-р Иван Неделчев, Милена Стайкова, Златина Драгиева, Нейко Иванов, Петър Петров, Марин Попов, Цанко Яблански, Димитър Паница - Фондация “Димитър Паница” учредител на Сдружение “Деца и юноши”, Лена Драголова, Георги Радославов, Марги и Кийт Браун, Петър Порязов, д-р Антония Тодорова, Олег Стоилов, Галина Стоянова, Милена Харизанова, Незабравка Асенова и Иван Костадинов.


20 години правихме всяко добро, което можехме,

с всички средства, с които можехме,

по всички начини, по които можехме,

на всяко място, на което можехме,

по всяко време, по което можехме,

на всички хора, на които можехме,

толкова дълго, колкото можехме…

ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: