Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Качествено образование ли…….?!

/Мнение на учителите по повод афишираните изводи за качеството на образованието/

Не може да има качествено образование, в която и да е държава, ако самата образователна система е сбъркана.

            Кое й е сбърканото ли?


            Ами доколкото ние, учителите, знаем,учебно-възпитателният процес е тристранен: Учители-ученици-родители. Всяка от страните участва в този процес с конкретни и ясни права и задължения, изпълнението на които се контролира от министерството на образованието.

А в България, в учебно-възпитателния процес участват: министър-учители-ученици. Родителите са наблюдаваща страна.министърът и учениците знаят, че имат само права и ако сгрешат, остават безнаказани. Учителите знаят, че нямат права /съществуващите такива са само на книга/, имат само задължения и дори и да не грешат, са виновни за грешките и неудачите на другите две страни-министър-ученици.

Родителите? Те не могат изобщо да се ориентират в тази сбъркана система и не знаят на чия страна да застанат. От министерството на образованието на тях се гледа само като на субект, който захранва училищата с ученици, а учителите са длъжни да дават качествено образование. А те, родителите, имат ли мнения, предложения за реформи в образованието – Министерството не иска да ги пита, а ги третира като потребители на образователна услуга от учителя.

            Не може да се иска качествено образование от учителите, когато от министерството спускат некачествени програми. Не може образованието да бъде качествено, когато написването на учебниците е бизнес, текстовете и задачите в тях не са достатъчно премерени по отношение на достъпност и обем.

            И накрая да кажем на тези, които с умиление си спомнят за качественото образование от близкото минало, че за щастие или не, повечето от преподавателите в училищата са същите, давали качествено образование тогава, а сега………. нима не искат?!

            Ето я и истината. Как да бъде качествено образованието ни днес, когато хорариумът от часове по основните предмети/ бълг.език, математика, история и т.н./ бе сведен до минимум, за да се отвори място за новите предмети. Всеки учебен час се преподава нова тема, а за затвърдяване на материала/ за” узряване на знанието”/ не се предвиждат часове. Разчита се на паметта на учениците. А те, горките! Някой опитвал ли се е да ги разбере освен ние, учителите. Може ли да се нагърби възрастен с товара на такова работно време, каквото имат нашите ученици-6,7 уч.часове и за самоподготовка още поне 4 часа, за да имат някакви знания.

            И родителите знаят, че децата им не искат да четат-учат. И друго знаят и споделят на родителските срещи, че трудно им се удава да преведат на достъпет език научната информация от учебниците, за да помогнат на децата си.

            Е, за да поддържаме някакъв стимул у учениците, съобразявайки се със тяхната претовареност, ние им пишем оценки, които не са винаги съобразени с критериите за знания напълно, но поне искаме да съхраним някак психиката им и да поддържаме някакъв стимул у тях за образование. А психиката им и без друго е претоварена допълнително от стремежа на комерсиални и безотговорни обществени кръгове да привлекат вниманието им и насочат интересите към бездуховни занимания.

            И не на последно място. Не може да се очакват от едно дърво добри плодове, когато не се полагат адекватни  грижи за него. А именно-18 години чакахме да се обнови училищната база-не се направи; 18 години чакахме реформи в образователната система-дочакахме ги. Но те са кухи, неадекватни и няма да променят качеството на образованието.

            Главният проблем е   к о й  и  по к а к ъ в  н а ч и н   ще мотивира учениците да учат и ще направи училището привлекателно място за учениците, но не за шоу в часовете и междучасията, а за потребност от знания. Убедени сме, че това е наше, на учителите, задължение. Да, но защо не се питат учениците дали имат желание да си учат уроците по история, биология, анатомия, химия, физика и т.н? Ние знаем отговора, а той е-защото изобилстват с терминология.

            Вместо да диференцира заплащането на учителския труд, за което няма реална база, защо министерството не въведе профилирано обучение във всички училища? Защо да тормозим ученик с математически заложби да пише интерпретативни съчинения по литература, когато не му идва отвътре да прави литературни анализи?

            Много неща за реформиране на образованието можем да предложим, но никой не иска да ни пита. По-лесно е да се манипулира обществото с единичните случаи на неграмотни и недобросъвестни учители. А такива министри няма ли?!..................

 
Дата: 25.09.2007 г.                                                        Група стачкуващи учители

Гр. Казанлък
 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: