Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Информация за фирмите и подаването на годишната данъчна декларация

НАП

От 1 януари отпадна задължението на юридическите лица, които не са упражнявали дейност през 2017 г., да подават годишна данъчна декларация в НАП и годишен отчет за дейността в Националния статистически институт. Остава ангажимента им в срок до 31 март да подадат декларация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в Агенцията по вписвания, с която информират, че не са развивали дейност. Като не подаването и ще бъде санкционирано от НАП.
Дружествата с дейност през 2017 г. подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) в НАП до 2 април, тъй като 31 март е събота. Подаването и задължително трябва да е по електронен път, подписана с електронен подпис. 9638 дружества от Пловдив вече са подали своите годишни данъчни декларации.
От Агенцията напомнят, за промяната в срока за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изготвяна по образец за изплатени доходи различни от доходи по трудови правоотношения, че срокът е до 15 март. Тази справка се подава от Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи. Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП, физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации, какви доходи от хонорари, наеми, дивиденти и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg . 

информация: Елена Манолова

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж