Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Отворено писмо от БСП - Казанлък към членовете на НС на БСП

БСП - Казанлък

ОТВОРЕНО ПИСМО До членовете на НС на БСП
Другари,
На заседанието на НС на БСП от 24 февруари 2018г ръководството на заседанието ме лиши от правото  да изразя становището си по т.3 от Дневния ред относно БСП Казанлък.


Така наречените проблеми в Казанлък далеч не са от избора на Станимир Стефанов за председател. Вътрешнопартийната опозиция, обособила се още през 2014-2015г. на практика се превърна в паралелна структура на БСП Казанлък.  Обвиненията на общинските съветници от квотата на БСП и председатели на  ОПО 037, 107, 108 и 211/  се основават единствено на интриги и опити за противопоставяне на кадровите и управленските решения на ХХ Конференция от една страна и опит да наложат своя линия, която няма друг израз освен разделение, от друга страна.  Всички тези действия и противопоставяне показват недвусмислено намерението да бъде разделена Общинската организация, присвояване на правото да се налагат в Партията и публичното пространство. Сами не желаят диалог, липсва ясна и справедлива аргументация и колективно желание за съхраняване авторитета и използване на социалистите, работили в различни периоди за БСП.
Какви са фактите.

-По отношение на  общинските съветници и председатели на основни партийни организации
1.    Позициите на групата съветници по ключови гласувания не  са съгласувани с ОбС на БСП  Казанлък. Липсват формулирани политически цели, алтернативни варианти за действия за съвместна дейност.
2.    От 2015г до м.юни 2017г. са организирали една приемна за граждани на Община Казанлък. Минимална политическа ефективност и резултати.
3.    Ежеседмичните приемни, организирани от ОбС на БСП Казанлък се посещават само от общинския съветник П.Митев/ПП“Нова зора“/.
4.    Само две приемни за гражданите на Казанлък от народния представител Д.Симеонова през 2017г.
5.    Политически негативизъм – отричане на всичко положително, което се прави от Казанлъшката партийна организация.  Агресивност, съпроводена със заплахи, лъжливи тиради, необоснована подигравателна надменност към членовете на БСП Казанлък  и колективните органи.
6.    Безпринципна, вътрешнопартийна, междуличностна борба на съветниците. Публични изявления и декларации против колективните органи, които влияят на позициите ни в обществото и води до неубедително отстояване принципите на Българската социалистическа партия. Нарушения на чл. 11 т.1. т.2 т.4, чл.48 ал.2,  чл 6 ал.3 и 4 от Устава на БСП.
7.    Липсва намерение и желание да се постигне консенсус или минимум съгласие по проблеми, които са приоритет на БСП  Казанлък.
По отношение на статута на ОПО 037, 197, 108 и 211:
    1. Председателите на тези ОПО нарушават чл.20 ал.6 т.1 и т.10 в частта „ се ръководи от решенията на общинските органи“ от Устава. 
    2. Нарушение на чл.50 ал.1 ал.2 и ал.3, от Устава, касаещи заплащането и отчитането на членски внос. 
    3. Към 24 февруари 2018г. в касата на БСП Казанлък не е отчетен чл.внос за две години и два месеца. Социалисти от техните ОПО-та събират сами чл.внос, но се страхуват публично да го обявят. В ОПО

с.Г.Черковище на социалистите от преди кампанийния прием  на членове също не е събиран чл.внос.
Има справка за преведен чл.внос 10 % към Обл.съвет на БСП Ст.Загора, но само за 2016г. прави впечатление и малкия размер – отново нарушение на чл.50 ал.3 от Устава.
Към 24 февруари 2018г няма подадени Справки 2 на тези ОПО-та , заедно със необходимите списъци – неспазване на решение на НС на БСП от 18 ноември 2017.
   

Решения на ОбС на   БСП Казанлък
В своята дейност ОбС на  БСП Казанлък се ръководи от собствените си решения, от решенията на Конференцията и на националите органи, както и устава на БСП и правилниците за неговото прилагане. Само за периода април – декември 2017г. ОбС  на БСП Казанлък има реализирани над 34 инициативи, създадени бяха клуб „Млад политик“ и клуб на машиностроителя.

   Другари,

Няма как да не отбележа и един много тревожен факт – всички тези действия, публични атаки срещу органи, срещу личности, разминавания и уставни нарушения са всъщност подкрепяни и поощрявани от Драгомир Стойнев. За никого не е тайна. И това не са просто думи. Неведнъж сме изразявали позиции, становища и до НС, и до ОПКК за нарушаване на уставните правила и норми от страна на Стойнев в качеството му на отговорник за  област Ст.Загора. Редицата противоречия, нарушения на Устава относно начина, по който се номинираха, подредиха някои кандидати за народни представители от нелегитимния Областен съвет в Ст.Загора бяха пагубни и демотивиращи не само за членовете на БСП, но за избирателите въобще. Нима това е допустимо в нашата партия. Това не е ли знак, че политическия морал е паднал до дъното.

И ще ви кажа още нещо. Струва ми се, че трябва да знаете как се приема  цялата тази ситуация сред обществото. Защото и с това  много се спекулира. Хората, голяма част от които не са членове на БСП , но гласуват за нас, питат до кога ще търпим тези безобразия.  Тези от нас, които са изразили позиция и  се противопоставяха на тази група социалисти се изправяха срещу безмилостни лъжи и клевети. След изказването ми вероятно отново ще бъда на прицел. Нима омразата стана по-силна от каузата.
И още нещо -  БСП Казанлък не е против председателя на НС на БСП К.Нинова. И мисля, че сме го доказали. От протокол на заседание на Конференцията през април 2016г.  е видно че др.Нинова има най-много гласове за председател на НС.

Всичко, което се представя като лошо организационно състояние е в действителност една добре организирана атака срещу ОбС на БСП Казанлък, срещу цялата организация. И това, което се предлага като решение за отчети и избори е старателно подготвен план за узаконяване действията на групата социалисти, които според Устава  дори не са членове – чл.13 ал.1 т.3 и ал.2 т.3.
Питам се дали една такава отчетно – изборна кампания ще доведе, дали е способна да доведе до нещо положително. Съмнявам се.  Но при всички случаи ще доведе до напрежение, до разцепление, до уронване авторитета на БСП. Кажете ми поне една смислена причина, която да налага това. Едно такова решение като акт ще бъде процес, лишен от стратегия и ефикасност.
Фактите, за които неведнъж говорихме,особено и след дадената пресконференция от тези другари за „рестарт на БСП Казанлък“ наложи публично да се разграничим от смесването  на личните и партийни интереси. Цветущият език, демонстриране на подкрепа от ръководни органи на БСП, позьорство и представянето  като жертви са само част от всички  изнесени лъжи,  които манипулативно навеждат в обществото погрешни оценки. Говоренето от името на БСП, когато носи разделение няма как да не нанася вреди. Затова колкото повече мълчим, колкото повече не предприемаме уставни мерки, толкова повече ще губим привърженици и избиратели.

И независимо от  абсурдите по отношение спазването на Устава и колективните решения от страна на тези социалисти и членове на националното ръководство, особено от м.април 2017г.  БСП Казанлък обърнахме посоката в полза на авторитета на БСП. Това е нашата кауза, която  обединява и която е най-важен приоритет.

Стела Кехайова-
Председател на основна партийна организация,
Председател на клуба на жените – социалистки,
Член на ИБ на ОбС на БСП Казанлък

24 февруари 2018г.

===============================

Защото: БСП в Казанлък ще избира председател, общински партиен съвет и контролна комисия  на насрочена за 12 май конференция

БСП в Казанлък ще избира председател, общински партиен съвет и контролна комисия  на насрочена за 12 май конференция, това реши единодушно Националният съвет на БСП. С решението реално се прекратява мандата на досегашните ръководни органи. Заседанието, проведено на 24 февруари, разгледа организационното състояние на БСП в Града на розите. Форумът изслуша анализ и резултати от проверки и констатации, направени от работна група, излъчена от националното партийно ръководство. Тя е провела над 45 срещи и разговори  в казанлъшките структури и е взела участие в местните партийни събрания. Проверка е извършена и от Общопартийната контролна комисия, която преди две години излезе с решение, неизпълнено и до настоящия момент.

До това се стигна след  множество сигнали и жалби през 2016г. на социалисти и структури на БСП след неприемане на нови членове от националната кампания „Ела в БСП, за да създадем по-добро бъдеще” и недопускане на делегати на общинска конференция, строго охранявана и от социалисти.

„Нерешените  проблеми доведоха до противопоставяне, изостряне на напрежението в общинската организация и  до силна поляризация на мнения  и позиции на партийни членове по въпроси, свързани със стила и методите на работата на  партийните ръководства по резултатите на провежданата местна политика”, сочат констатациите след проверките, както и пренебрегването  на  уставни норми.

Националният съвет, след като изслуша доклада на работната група и становищата на досегашния председател Станимир Стефанов, ръководителят на групата съветници Пламен Караджов и депутатът Донка Симеонова, реши да се проведе предсрочен пълен  цикъл отчети-избори в общинската организация.  Кампанията ще бъде в периода 10 март – 30 април т.г. и конференция на 12 май. На форума ще бъдат приети и мерки за организационно укрепване  на БСП-Казанлък, избор на представителства на всички органи по Устава на БСП, влючващ пълния цикъл. Националното ръководство ще утвърди работна група за активно участие, подпомагане и контрол при подготовката и провеждането на конференцията.

 

Казанлък инфо:


Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: