Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ПП ГЕРБ сигнализира ЦИК за серия закононарушения от медиите на Самарски

Неверни, незаконни и изцяло манипулативни са всички твърдения на медиите на Самарски срещу Борис Кърчев. Казанлъчани трябва да знаят истината!

Схемата с арбитражните съдилища, станала широко известна след като  мбудсманът Мая Манолова я осветли, е завлякла не е една българска фирма, но фирмата не е едно и също с личността на Борис Кърчев, както манипулират обществото от сайта Пресс ТВ и радио Вис виталис от началото на Предизборната кампания.

Истината е, че след като сама преустановява излъчванията си по кабелната мрежа на „Би Би Си Кейбъл“, Телевизия Пресс ТВ и собственикът й Васил Самарски завеждат дело в частен арбитражен съд , ръководен от близък приятел на Самарски – Златимир Орсов, който присъжда неустойки за услуги, които НИКОГА не са били извършвани от медийната група към „Би Би Си Кейбъл“.    /На снимката: Златимир Орсов и съпругата му са сред личните гости на Васил Самарски на 50-годишния юбилей на Славка Самарска в Казанлък/

 

Истината е, тъкмо обратно – кабелната телевизия излъчва в продължение на 10 години напълно безплатно програмата на Пресс ТВ, каквито многобройни жестове прави „Би Би Си Кейбъл” с години наред и към десетки други казанлъшки институции - в интерес на своите абонати и на казанлъшките граждани. Но когато става ясно, че мрежата ще бъде закупена от друг, национален далекосъобщителен оператор и безплатното излъчване ще бъде невъзможно занапред - Васил Самарски решава да изкара стотици хиляди левове на гърба на доскорошните си спонсори, които са излъчвали телевизията му безплатно.

Истината е, че по същото време става известно, че заради поредицата си благотворителни жестове към Казанлък, Борис Кърчев е поканен и издигнат за кандидат за общински съветник от гражданската листа на ГЕРБ.

Истината е, че за несправедливо присъдената от частния арбитражен съд на Златимир Орсов неустойка, отдавна има издаден изпълнителен лист и Съдия-изпълнител прихваща съответните вземания по законния ред.

Истината е, че точно сега,  в условията на предизборната кампания, Самарски и семейните медии, които са отдавна наясно, че накрая на съдебно-изпълнителната опашка няма да получат стотици хиляди левове, без да са положили и капчица труд за тях – са решили да наклеветят Борис Кърчев в лично качество и поне да изкарат политически дивиденти за БСП и кандидата за депутат от тази партия Васил Самарски.

Безогледното поведение на медиите на Самарски стигна дотам, че да си позволят да нарушат поредица от разпоредби на Изборния кодекс и по този начин да рискуват и без друго крехкото финансово бъдеще на собствения си екип, тъй като за редицата им закононарушения Изборният кодекс предвижда санкции и глоби в размер на хиляди левове.

Предизборният щаб на ПП ГЕРБ и Борис Кърчев предприеха мерки незабавно за спиране на оклеветяването - още от първия ден, но медийната група на Самарски наруши закона и не даде Право на отговор на публикациите. Вместо това – продължи да сипе лъжи и манипулации, престъпвайки безогледно както законите за изборите, така и Етичния кодекс на българските медии, макар самият Васил Самарски да се изтъква за член точно на Комисията по етика на електронните медии.

Въпреки, че симпатизантите и членовете на ГЕРБ в Казанлък многократно ни съветваха да не обръщаме внимание на недостойното поведение на медиите на БСП, чието доверие сред казанлъчани отдавна е загубено и да не им се придава незаслужено значение и важност - каквито те нямат, сипещата се злоба по интернет и радиото излезе извън поносимите граници.
Вътрешното ни убеждение за толерантност към свободата на словото и личното уважение към броени професионалисти в екипа на ПрессТВ и радио Вис виталис, които ще понесат предвидените по закон огромни глоби от Държавата за престъпленията на колегите им, отстъпи пред Правото да защитим кандидата Борис Кърчев, чрез предвидените от Закона средства.
ПП ГЕРБ сигнализира ЦИК за направената серия закононарушения от старана на  медиите и поиска спиране на публикациите и налагане на имущетсвени санкции срещу медиите.

Тъй като не се дава законовото право на отговор по медиите на Самарски, настоящата публикация се прави в рамките на договорените от ГЕРБ предизборни пакети в останалите казанлъшки медии.

13.03.2017 г.
Пресцентър на ПП ГЕРБ – Казанлък


ПРАВО НА ОТГОВОР, изпратено на 1.03.2017 г. и получено на редакционния e-mail веднага, и по куриер – получено срещу подпис в редакцията на presstv.bg на 06.03.2017 г.)

До presstv.bg

Право на отговор, във връзка с публикация от 28.02.2017 г. на вашия сайт
Оставяме на съвестта на господин В. Самарски опитите да злепостави Борис Кърчев – човек, който му е помагал и благодарение на когото близо 10 години Прес ТВ е излъчвана напълно безплатно по кабелната мрежа в гр.Казанлък и околните села. Но желанието на фамилия Самарски да получи тази огромна сума, води до изопачаване на истината, която е добре да се знае:

Не е вярно, че Борис Кърчев, Бойко Байчев и Стоян Стоянов са осъдени да заплатят сумата 157 746 лева  на СД „Вис виталис – Самарски и сие“, а дружеството „Би Би Си Кейбъл“ ЕООД – лице, съвсем различно от Борис Кърчев. И решението е на ЧАСТЕН Търговски Арбитражен съд при Националната юридическа фондация, чийто председател е небезизвестния Златимир Орсов – близък приятел на Васил Самарски.
Собствениците на СД „Вис Виталис – Самарски и сие“ за пореден път се обърнаха към този Арбитражен съд, искайки да получат от „Би Би Си Кейбъл“ ЕООД неустойка за услуги или дейности, които никога НЕ са били извършвани от медийната група. Истината е, че след като сама преустанови излъчването си по мрежата на „Би Би Си Кейбъл“, Пресс ТВ и собственикът й Васил Самарски заведоха въпросното дело, с което поискаха неустойка за това, че кабелният оператор не излъчва програмата им.

Между другото, пред същия арбитражен съд преди време Васил Самарски осъди собствения си, основан от него казанлъшки театър, да заплати – 67 000 лева на председателстваното от него Читалище „Искра“ за това, че театърът има договор за наем, но НЕ  ползва помещения.

По същата схема  с арбитражните съдилища се възползваха и други казанлъшки бизнесмени.  Припомням, че подобна схема натовари бюджета на Казанлък с 4 милиона лева за една дупка - именно защото контрагентът нищо НЕ беше построил в нея. Широко известно е чие име стоеше на дъното и на тази история.

Не случайно и с право, неотдавна Омбудсманът Мая Манолова определи арбитражните съдилища като "орган за рекет върху българските граждани и фирми". Това трябва да се поправи от законотворците – от народните представители в Парламента.

Оставям на казанлъчани сами да преценят, дали избраниците им, които ще изпратят в Парламента ще работят за  честните граждани и почтения бизнес или за онези, използващи като похвати опити за дискредитация или изопачаване на истината.

Адв. Евгени Милушев 
гр. Стара Загора
01.03.2017 г.

СИГНАЛ до ЦИК (публикуван на сайта на ЦИК днес, 14.03.2017 г.)

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
на Република България
гр. София 1169
площад „Княз Александър“ № 1

С И Г Н А Л
от Пламен Веселинов Йорданов – Председател на Областния предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“ за област  Стара Загора, преупълномощен с пълномощно № 002 от 08.02.2017год. от Живко Веселинов Тодоров – Областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област Стара Загора упълномощен с пълномощно № КО – Г 008 от 26.01.2017год. от Председателя на ПП “ГЕРБ“ Бойко Методиев Борисов

Уважаема госпожо Председател,  уважаеми членове на ЦИК,

Представям на Вашето внимание СИГНАЛ за нарушения на чл. 183 ал. 4, чл. 187, ал. 4, чл. 188 ал. 1 и ал. 2, чл. 198 ал. 2 от Изборния кодекс, извършени през време на Предизборната кампания за периода от 28.02.2017 г. до 10.03.2017 г. от СД „Вис виталис – Саматрски и сие“, с регистрация и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Иван Недялков“ 5, представлявано от Васил Стефанов Самарски, кандидат за народен представител от КП „БСП – Лява България“ в 27 МИР – Стара Загора. Дружеството  СД „Вис виталис – Самарски и сие“ е доставчик на онлайн новинарски услуги по смисъла на чл. 187 от ИК, чрез онлайн изданието си www.presstv.bg, което то само е заявило както пред ЦИК, така и пред Сметната палата чрез предоставянето на предизборните си условия за агитация. Същото Събирателно дружество „Вис виталис – Самарски и сие“ е носител на лиценз за разпространение на радиопрограма с регионален обхват – радио „Вис виталис“ – Казанлък  и представлява трърговска електронна медия по смисъла на Закона за радио и телевизия, както и на чл. 198 и чл. 199 от ИК.

Сигнализирам Ви, за системно нарушаване в серия от публикации и излъчвания от страна на медиите www.presstv.bg и радио „Вис виталис“, на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс, според който  се забранява използването на агитационни материали, които накърняват доброто име на кандидата за народен представител от ПП ГЕРБ в 27 МИР – Стара Загора- Борис Кърчев.  В публикациите, които прилагаме се отправят квалификации, обидни твърдения и клевети, както и директни заявление за извършване на незаконни действия от страна на Борис Кърчев, което не отговаря на истината във връзка с цитирания междуфирмен спор.

От една страна,  в поредицата публикации и излъчвания, се отправят призиви за неподкрепа на кандидата за народен представител Борис Кърчев, което е „предизборна агитация“, съгласно  т.17 от Допълнителните разпоредби на ИК.

От друга страна, съдържанието на публикациите касае търговски междуфирмени и имотни спорове, с участието на търговското дружество СД „Вис виталис – Самарски и сие“. Считам, че поредицата от маркетингови апели, внушаващи правота в търговския спор на телевизия „Пресс ТВ“ е „реклама“ по смисъла на чл. 74 от ЗРТ, тъй като  осигурява самопромоция на частно предприятие, имащо за цел да се популяризира доставянето на стоки и услуги, включително недвижима собственост, или на права и задължения, или да съдейства за популяризирането на кауза или идея, или да предизвика друг ефект, желан от рекламиращия. Излъчването на радио-предаването по радио „Вис виталис“ – Казанлък  със заглавие „Господин Кърчев, ако ще ковете закони, започнете първо да ги спазвате!“, в което се рекламира правотата в търговския спор на СД „Вис виталис – Самарски и сие“  и се призовава за неподкрепа на кандидата за народен представител от ПП ГЕРБ, бе извършено за периода от 1. 03.2017 г. до 7.03.2017 г. на всеки кръгъл час, без да бъде надлежно обозначено нито като търговска реклама, нито като предизборна агитация, което също нарушава както ЗРТ, така и ИК.  Изборният кодекс по силата на чл. 198, ал. 2 забранява, в търговската реклама да се отправят политически внушения. Ако предаването  не е представлявало търговска реклама, моля да изискате компетентното мнение на Съвета за електронни медии, дали тогава то отговаря на лицензираната програмна схема на радио „Вис виталис“. В друго време на излъчванията си, радиото няма постоянен информационен блок преди всеки кръгъл час – както в седмицата, когато агитираше против мен като кандидат за народен представител, затова се затруднявам да определя точната форма на излъчваното на запис информационно съобщение, а и тъй като то не беше обозначено с никакъв отделящ звуков сигнал, за мен и аудиторията на радиото остана неясно дали то е самореклама на радио „Вис виталис“, реклама на друга медия (телевизия „Пресс ТВ“), реклама на търговското дружество СД „Вис виталис – Самарски и сие“, предизборна агитация срещу кандидата за народен представител Борис Кърчев или публицистичен материал на свободните в словото си журналисти от редакцията на радио „Вис виталис“. Моля да изискате мониторинговите записи на излъчванията на радио „Вис виталис“ - Казанлък чрез СЕМ, тъй като нямам правна възможност да докажа по друг начин честотата и съдържанието на излъчванията, както и липсата на обозначителен сигнал, въпреки, че разполагам с видео и аудиозапис на направените излъчвания и десетки свидетели, които ще го потвърдят.

Същото съдържание, излъчвано като информационно съобщение, реклама или предизборна агитация  по 24 пъти на ден и в продължение на 7 дни, озаглавено „Господин Кърчев, ако ще ковете закони, започнете първо да ги спазвате!“ бе публикувано още на 28.02.2017 г. на интернет сайта www.presstv.bg, собственост на наричащата себе си „Медийна група „Вис виталис“, управлявана от цитираното горе Събирателно дружество и кандидата за народен представител от КП „БСП – лява България в 27 МИР – Стара Загора Васил Стефанов Самарски. Според чл. 187 ал. 4 на ИК и в тази публикация, ако тя представлява търговска реклама е забранено отправянето на политически внушения в полза или вреда на партия, коалиция или кандидат.

Още на следващия ден - 1 март, в рамките на изискуемия срок за Право на отговор по чл. 188 от ИК, чрез адвокат по електронна поща и в писмен вид по куриер, е изпратен  ОТГОВОР на публикацията в сайта www.presstv.bg, в който Отговор, със същия обем подробно се разяснява на публиката, че цитираният междуфирмен спор, на база на който се отправят внушения, че г-н Кърчев е осъден в лично качество, всъщност е спор по търговски договор между дружеството „Би Би Си Кейбъл“ ООД, в което г-н Кърчев е съдружник с още две лица и СД „Вис виталис – Самарски и Сие“. Т.е. посочените /евентуални/ закононарушения, по никакъв начин не могат да касаят физическото лице Борис Кърчев, който дори не е управител и няма представителни права.

В нарушение на чл. 188 от ИК, доставчикът на онлайн услуги www.presstv.bg до настоящия момент, не е публикувал Правото на отговор, нито е изпратил отговор с мотив за отказ на писмото на адвоката – нито по електронна поща, нито в писмен вид на хартиен носител. Вместо това, редакцията изтри съдържанието на статията от онлайн платформата си. Същото съдържание със същото заглавие и илюстрация – снимка на Борис Кърчев, бе публикувано отново на 3 март. А на 4 март, на статията от 3 март бе променена датата на публикация. Допускам, че причина за това на пръв поглед безобидно поведение на медията е фактът, че в изпълнение на разпоредбите на ИК, адвокатът ни цитира в Правото на отговор публикацията от 28.02.2017 г., а не последващите нови публикации на същата статия, направени, след датата на изпращането и получаването по имейл на писмения Отговор (1.03.2017 г.). За наличието на няколкократни публикации на същата статия, (която ви прилагам) на датите 28.02, 3.03 и 4.03.2017 г. отново разполагаме с видео запис и десетки свидетели, които могат да го потвърдят.

Прилагаме Ви и следващите системни нарушения на Изборния кодекс, извършени последователно, чрез публикации на статии с нови съдържания на датите: 7.03.2017 г., 9.03.2017 г. и 10.03. 2017 г., в които доставчикът на онлайн новинарски услуги www.presstv.bg грубо накърнява честта и доброто име на  кандидата за народен представител от ПП ГЕРБ, чрез използването на цитати от публикации на трето лице в социалната мрежа facebook, както и чрез директни твърдения на редакцията и квалифициращи определения по негов адрес като кандидат, сред които: „схема за незаконна продажба […], изпълнена безскрупулно от кандидата”; “Кърчев и хората му правят последователно няколко аферийни хода”; “подмолната далавера” и редица други. За Ваше удобство в приложените текстови файлове, квалификациите, които считаме за обидни и клеветящи, са оцветени в червено.

Уважаеми членове на ЦИК,

Обръщаме се с молба към Вас, да упражните правомощията си, предоставени Ви от Изборния кодекс, за да спрете своевременно и в рамките на кратката предизборна кампания, уронването на доброто име и авторитета на г-н Борис Кърчев- кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стара Загора.

Моля Ви, след като констатирате извършването на цитираните закононарушения на Изборния кодекс от доставчика на онлайн новинарски услуги www.presstv.bg  и търговската електронна медия Радио „Вис виталис“ – Казанлък, да разпоредите на СД „Вис виталис – Самарски и сие“, да преустанови за в бъдеще излъчването и разпространението на посочената незаконна и манипулирана информация, а за извършените до момента нарушения, да наложите съответните глоби на основание чл. 480 ал. 2, чл. 484 ал. 1, чл. 485, ал. 1 и чл. 495 ал. 1 от Изборния кодекс.

С УВАЖЕНИЕ:
Пламен Веселинов Йорданов
13.03.2017 г.
Гр. Стара Загора

 


РЕШЕНИЕ НА РИК СТАРА ЗАГОРА - 20.03.2017


Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ сигнал с вх. № 170/20.03.2017г., подаден от Пламен Веселинов Йорданов, в качеството му на председател на Областния предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“, като неоснователен.

УКАЗВА на доставчиците на медийни и онлайн новинарски услуги да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Адриана Николова Тенева

 


КОМЕНТАР КАЗАНЛЪК ИНФО:


Нарушение има, виждащи няма!

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж