Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Галина Стоянова: Не предвиждаме увеличение на данъците за жителите на Община Казанлък

Галина Стоянова - кмет на Казанлък

Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ 
Водещ: На извънредно заседание Общинският съвет на  Казанлък прие на първо четене рамката на Бюджет 2017 година. Какви хоризонти се очертават пред общината от гледна точка на финансова обезпеченост?  Г-жо Стоянова, какъв е  размерът на Бюджет 2017 и как той се съотнася към миналогодишния?
Галина Стоянова:
През тази година предложихме на първо четене на Общинския съвет бюджет в рамката на 46 милиона 924 хиляди, което е с близо 4 милиона повече от бюджета през 2016 г. 70% от допълнителните средства в повече, разбира се са от  делегираните дейности и завишаването на средствата в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности от държавата, както и изравнителната и целевата субсидия на Община Казанлък. Местният бюджет, в рамките на 17 милиона лева, е също увеличен, но важно е да се знае от гражданите, че това увеличение не е за сметка на увеличаването на данъците. Ние предвиждаме такава промяна. Увеличението на местния бюджет от близо 1 милион лева очакваме да дойде от добра събираемост на данъците на превозните средства, в резултат на синхронизиране на системата между КАТ, данъчната ни дирекция и сервизите за преглед на автомобили, както и по-добра събираемост на такса „битови отпадъци“ и стари задължения на физически и  юридически лица.

Водещ: Т.е. Вие очаквате повече приходи от данъци, но те няма да бъдат за сметка на по-високи данъците за гражданите, а на по-висока събираемост.
Галина Стоянова:
Точно така.

Водещ: Доколкото знам обаче, голяма част от средствата в бюджета Ви трябва да дойдат от продажби, ако правилно сме разбрали, така ли е?
Галина Стоянова:
В инвестиционната програма на Община Казанлък, която е част от тези 17 милиона местни приходи, сме предвидили тази година в рамките на 9 милиона лева приходи от продажби, които са много малка част от приходната част на местния бюджет. Така че инвестиционната ни програма в рамките на 3,5 милиона се  определя от продажбите, но не съвсем.

Водещ: Има и други средства, които също ще бъдат насочени към инвестициите в Общината, доколкото разбирам?
Галина Стоянова:
Да, това е целевата субсидия за капиталови разходи, както и по-добрите приходи, които предвиждаме от стопанисване на имущество, концесии и наеми и т.н..

Водещ: Какво конкретно предвиждате като инвестиционна програма? И още един важен, струва ми се, подвъпрос – ще стигнете ли и до по-малките населени места в общината, а не само в общинския център?
Галина Стоянова:
С бюджета през 2017 г., както през последните четири години, ние разпределяме средствата от инвестиционната програма по равно и пропорционално между населените места и градския център Казанлък. Така че тази политика ще спазим и през тази година. 700 хиляди лева са отделени за инвестиции в населените места, а останалата част е предвидена за града, както и разбира се за дейностите, свързани с подмяна на улично осветление, което тази година започваме поетапно да правим с подмяна на съществуващите лампи на уличното осветление с лед осветление, както и с инвестиции, освен в асфалт и улици, и в тротоарни настилки. Но с програмата от 17 милиона, с приходната част от местния бюджет, както Ви казах, само 3 милиона и 500 хиляди е инвестиционната програма, която предвижда тези мерки за реконструкция на междублокови пространства, улици, паркинги, цялостен ремонт с прилагане на мерки за енергийна ефективност в една детска градина и детска ясла, както правим през последните 4 г. и цялостно реконструираме детските заведения, кръгови пространства. В тези местни приходи ние сме предвидили за по-голямата част от бюджета до 17 милиона, политики, които са свързани с повишаване на заплатите, на издръжката на дейностите в сферата на детските ясли, където имаме чувствително дофинансиране от местния бюджет на дейностите в тях, социалният патронаж, детската млечна кухня, която е една изключително добра форма, започната още през 2015 г. в нашата община, с която изхранваме не само децата до 3 г. , но детската млечна кухня изхранва всички деца на територията на Община Казанлък и в детските ясли, и детските градини, така че там предвиждаме средства за подобряване на качеството на хранене на децата. Също си увеличаваме фонда „Инвитро“ за младите семейства, които имат нужда от такава подкрепа двойно, както и предвиждаме фонд за младите специалисти в многопрофилната ни болница, която мярка също се оказа изключително полезна от миналата година, сега за втора година предвиждаме такъв фонд. Както и 50% намаляване на пътните, пътуването на пенсионерите в нашата община. Изключително добра ще бъде годината 2017 г. и за културните институти на територията на общината, които освен за повишаване на заплатите, сме заделили и средства за закупуване на дълготрайни активи и инвестиционни разходи, които ще се направят. Така че от 17 милиона – 3 милиона е инвестиционната програма, а останалите разходи ще бъдат за социалната сфера, здравеопазване, образование и културни дейности.

Водещ: Как в такъв случай си обяснявате, госпожо Стоянова, репликата от страна на БСП, които поискаха повече средства за хората и по-малко за асфалт?
Галина Стоянова:
17 срещу 3 милиона – всеки грамотен човек може да направи равносметка колко са средствата за инфраструктура, колко са средствата за гражданите и за самите хора, които работят в различните сфери на нашата територия. По-скоро бих казала, че изборите започнаха и има опорни точки, които трябва да получават популярност чрез активистите на БСП. Вероятно обсъждането на бюджета като стратегия за развитието на нашия град и на нашата община не е толкова важна и съзнателна тема за тях, след като могат популистки да дебатират и тази тема и да хвърлят некоректно сравнения, обвинения без да познават и да са се задълбочили в същността на един общински бюджет.

Водещ: Отворени ли сте за нови предложения между първо и второ четене на бюджета за следващата година?
Галина Стоянова:
Община Казанлък е една от малкото общини в България, които приемат бюджета си на две четения. Обикновено бюджетите се приемат на едно четене, такава е практиката само в парламента, но правилникът на нашия Общински съвет е такъв, ние такъв го заварихме и считаме, че това дава възможност наистина да се направят по-задълбочени анализи на проекта, който предлагаме на общинските съветници, да се съберат мнения, предложения на гражданите и между двете четения те да могат да направят своите предложения. Винаги сме обсъждали и разисквали по това на какъв принцип се правят предложенията, откъде трябва да се вземат средства, за да се дадат за друга сфера – винаги сме постигали консенсус вече 5 г. досега.

Водещ: С финансовите средства, с които ще разполагате през 2017 г., ще успеете ли да продължите да изпълнявате това, което обещахте – превръщането на Казанлък в туристически, икономически и културен център?
Галина Стоянова:
Бюджетът, за който Ви говоря, това са средствата от държавата и от местните приходи. Извън него Община Казанлък през 2017 г. ще реализира проекти за близо 15 милиона лева. Това са проектите по ОП „Региони в растеж“, които са в крайна фаза на процедурите и предстои да бъдат изпълнявани през 2017 г. С тях ще се направят много подобрения на територията на цялата община, не само в града. И не само откъм инфраструктура, но и повече подобрения за самите граждани и за местата, където живеят. Разбира се, това ще се отрази и на всички наши гости, които посещават Казанлък и наистина оценяват неговото развитие и добрите условия за живот и туризъм. И в момента, използвам случая да кажа, че се  връщаме от София. Имахме възможност заедно с главния счетоводител да подпишем споразумение с Министерство на регионалното развитие за Проект за цялостна подмяна на водопроводната инфраструктура в кв. „Изток“. Това е кварталът, който ще претърпи най-големи промени и реконструкции по ОП „Региони в растеж“. Така че вече сме се погрижили за средствата за подземната инфраструктура. Считам че това се оценява не само от туристите, но най-вече от нашите съграждани.

Росица АНГЕЛОВА

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: