Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Лилия Цонкова, зам.-кмет на община Казанлък

Лилия Цонкова

Лилия Цонкова, зам.-кмет на община Казанлък: Младите хора вземат сами решения какви проекти и дейности да развиват и как да бъде изразходван финансовият ресурс
В новия програмен период Община Казанлък отново е една от най-активните общини в България по отношение на разработването и реализацията на проекти с външно финансиране. Какви конкретно са тези проекти и кои сфери касаят , за това разказва зам.-кметът по Проекти с външно финансиране и хуманитарна политика в община Казанлък Лилия Цонкова в интервю за Радио „ Фокус“ .

Фокус: Госпожо Цонкова, Казанлък е една от най-активните общини в разработване и реализиране на проекти с външно финансиране. В този смисъл, към какво са насочени усилията на Общинска администрация към настоящия момент? Какви проекти се разработват, в кои сфери, какви проекти се реализират ?
Лилия Цонкова:
Най-важното, което правим в момента е свързано с усвояване ресурса по ОС1 на Програма „ Региони в растеж”. Там имаме определен ресурс от 19 млн. лв. , за които кметът на общината през 2015г. подписа споразумение с ръководителя на Управляващия орган. Изготвихме Инвестиционна програма, която към 31 януари бе внесена за одобрение от Управляващия орган. В момента подготвяме проектните предложения, които са залегнали в Инвестиционната програма. Искаме до края на месец март да ги внесем за оценка, поне най-основните – за образователната инфраструктура и за градската среда. Проектът за образователна инфраструктура е на стойност 9 млн. лв. засега. Той включва пет училища от населените места и три детски заведения от Зоната за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – кв. „ Изток”. Проектът за градска среда включва четири от най-големите градски улици на квартал „ Изток” и две междублокови пространства. Това ще бъдат най-приоритетните проекти, които се надяваме да започнем да изпълняваме още през 2017 година. Успоредно с това работим по проекта за интегриран градски транспорт, все още сме в начална фаза, но той също е един от приоритетните проекти в Инвестиционната програма. Вече клоним към една друга идея, не само за възстановяване на тролейбусния транспорт , а по-скоро за закупуване на електроавтобусчета. Нашето проучване показва, че това е най-новото, което навлиза в Европа активно, в повечето европейски градове масово се използва този транспорт. Той е много по-екологичен, много по-икономичен, има много предимства и затова работим в тази посока, да проучим възможностите този транспорт да бъде въведен в община Казанлък. Проектите, които реално ще бъдат изпълнени през тази година са към Националния Доверителен Екофонд – за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „ Кулата” и ОУ „ Паисий Хилендарски” в Казанлък. Това са одобрени проекти. Предстои да бъдат обявени процедурите за избор на изпълнители. Обявена вече е процедурата за избор на изпълнител за газификация и подмяна на отоплителната инсталация на пет детски заведения към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ВГ 04. Има избран изпълнител за социализация , реставрация и консервация на гробниците „ Хелвеция” и „ Грифони” и най-вероятно към края на март ще бъде направена първата копка. Много активно ще работим по този проект, защото трябва да бъде приключено строителството през тази година. Надяваме се проектът по Програма „ Красива България” за училището в Шейново също да бъде одобрен и той трябва да бъде изпълнен през 2016 година. Трябва да стартират и дейностите по изграждане на водопровод и канализация на двата квартала „ Кулата” и „ Крайречен”. Пред ПУДООС ще кандидатстваме за част от изграждането на канализация и водопровод за град Крън. Надявам се да спечелим този проект, защото това е много голям проблем за жителите на Крън. Ние работим много активно още от самото начало на предходния мандат да спечелим такъв проект, но за съжаление, обстоятелствата не ни позволяваха. Надявам се да бъдат одобрени проектите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ „ Екзарх Антим Първи” и ДКЦ „ Поликлиника”. В момента изпълняваме и проекти в социалната сфера – продължават проектът за социалната услуга „ Приемна грижа” и за предоставяне на услугата „ Личен асистент” , имаме подадени два проекта за образователна интеграция . В момента работим и по нови проекти, които ще подадем към Националния Доверителен Екофонд. Много добре работим с този фонд и смятаме, че е добра възможност за привличане на външни източници на финансиране. Подготвяме и проект за сградата на бившата Здравна служба, която бе предоставе за безвъзмездно ползване на Защитеното жилище в Овощник „ Оптима”. Съвместно разработваме проект, за да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност.

Фокус: Всъщност с последните проекти във всички училища в общината ли са въведени мерки за енергийна ефективност ?
Лилия Цонкова:
При формулата за разпределяне на бюджета на училищата заложихме възможността да проектираме и двете училища, които останаха изключени, тези в Енина и Кънчево. Ще бъдат направени проекти и за тях и тази година ще бъдат подадени към Националния Доверителен Екофонд. Така, всъщност, няма да има училище в общината, което да не е изцяло санирано.

Фокус: Какво планира Община Казанлък по отношение на младежките дейности през 2016 година?
Лилия Цонкова:
Множество инициативи са включени в Плана за развитие на младежта в община Казанлък през 2016г. , който бе приет на последното заседание на ОбС . Той е съобразен с приоритетите на Националния план за младежта. Всички включени инициативи в общинския план са проектирани от представителите в Младежкия общински съвет. В него свое представителство имат всички младежки организации и училища на територията на общината. В този смисъл е въведен белгийският модел за развитие на младежките дейности, според който младите хора вземат решения какви инициативи, проекти и дейности да развиват и как да бъде изразходван ресурсът за младежки дейности, който всяка година Общината заделя в бюджета си . За 2016г. този ресурс е 30 хиляди лева. Планът обхваща всички сфери на обществения живот на младежите. Желанието ни е в бъдеще младежките организации да започнат да работят съвместно, да реализират съвместни инициативи, с цел да бъде преодоляна дистанцията между тях.

Фокус: Какви са инициативите включени в Плана ?
Лилия Цонкова:
Една от инициативите , включени в плана е свързана с подпомагане на хора в неравностойно положение , тя е под надслов „ Подари рокля”. В рамките на инициативата младежите ще организират кампания за събиране на абитуриентски облекла, като те ще бъдат подарени на нуждаещи се младежи в тази възраст. Ще бъдат предприети инициативи в сферата на спорта и за изграждане на площадка за разходка на кучета, каквато все още няма в община Казанлък. Младежкият календар и план дават възможност и младите хора да кандидатстват със свои проектни предложения, които да бъдат финансирани от бюджета за младежки дейности. Вече има разработен проект за облагородяване на междублоково пространство, който ако бъде одобрен, ще получи финансиране. Друга интересна младежка инициатива е т.нар. „ Капсула на времето”. В рамките на тази инициатива младите хора ще разпишат свои мечти и желания, които ще бъдат вкопани в двора на Младежкия дом и след време ще бъдат отворени, след което ще бъде направена дискусия кое от желанията се е сбъднало. Ще продължи и през 2016година обогатяването на биоградинката в двора на Младежкия дом. Друго от направленията, в които ще се развиват младежките дейности е провеждането на семинари и обучения. През 2016г. ще продължи дейността на младежкия медиатор назначен към Община Казанлък, чиято цел е да открие и активира неангажираните младежи, особено в населените места – такива, които не работят и не учат , и да им представи възможностите, които предлага общината.

Славяна ГАЙДАРОВА

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж