Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Декларираме получени и предоставени заеми над 10 000 лв.

И тази година физическите лица декларират получените и предоставени от тях заеми в приложение №11 към декларацията за облагане на доходите им. Задължението им не включва отпуснатите банкови кредити. Важно е физическите лица да не пропуснат да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато имат:
1.    Получени през 2015 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015г. част от тях са непогасени.
2.    Непогасени остатъци по получени парични заеми в периода от 2010 г. до 2015г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.
3.    Предоставени парични заеми  през 2015г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2015г. част от тях са непогасени.
4.    Непогасени остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2010 г. до 2015г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015г. е над 40 000 лв.
Физическите лица, които са дали или получили заеми отговарящи на горепосочените критерии, или са им останали остатъци от същите, декларират стойностите им в приложение № 11 към годишната декларация. Лицата следва да подадат декларациите си до 3 май 2016г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения. Глобата при пропуск е 10% от недекларираните или невярно декларирарани суми.
Данъчните декларации за доходите получени от физически лица през 2015г. се подават на място в офисите ни в Стара Загора и Казанлък, по пощата или куриер, с електронен подпис или ПИК. Повече информация и консултации могат да бъдат получени от информационния център на НАП: 0700 18 700, на цената на градски разговор.

Мариета Добрева

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж