Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Р. Стефанова: Бюджет 2016 продължава 4-годишната политика на ГЕРБ в Казанлък - равнопоставено развитие на града и населените места; подобряване на градската среда и уличната инфраструктура и приоритетна социална политика

Днес, на сесия на Общинския съвет групата на ГЕРБ подкрепи единодушно Бюджет 2016, като в свое изказване председателят на групата Радиана Стефанова, заяви че съветниците са удовлетворени от политиките, които ще изпълнява Община Казанлък с изпълнението на Бюджет 2016 „Бюджетът е добре балансиран, разумен и изпълним. Той е продължението на 4-годишните политики характерни за управлението на ГЕРБ в Община Казанлък -  равнопоставено развитие на града и населените места; подобряване на градската среда и уличната инфраструктура; приоритетна социална политика, която не натоварва гражданите, а отговаря на техните потребности. „ – бе категорична Стефанова.

Председателят на групата съветници от ГЕРБ  подчерта, че бюджетът на общината е  най-важният  документ, чрез който се залагат и реализират политики, но и че не трябва да се забравя и огромната финансова възможност, която дават еврофондовет. „Благодарение на еврофондовете, с доброто управление, през последните  четири години на Община Казанлък и с подкрепата на групата на ГЕРБ,  възможностите на общинския бюджет се увеличиха с над 110 милиона лева. Особено разумни, трябва да бъдем в оценката си за бюджета и политиките, които той реализира, когато отчитаме целевите средства от държавния бюджет, с които двете правителства на ГЕРБ допринесоха за строителството на  реални и приоритетно важни за образованието и туризма проекти в Казанлък. За разлика от правителствата, които забравиха за Казанлък,  по време на своето управление и сведоха до нула подкрепата си за града ни.“

Председателят на групата на ГЕРБ обясни, че на всички ни се иска още повече улици да бъдат асфалтирани, още повече междублокови пространства да бъдат облагородени, но за съжаление грешните управленски решения от предходни мандати продължават да тежат на общинския бюджет, като визира 780 000 лв, които ще отидат за погасяване на заема за "дупката" на инфекциозното отделение, вместо примерно за инфраструктура.

„Наложително е увеличаването на сумите за чистота и сметосъбиране, поради по-големия размер на отчисленията, които общината ще прави през 2016 година. Допълнителните необходими средства, около половин милион лева, бюджетът предвижда да се набавят от свиване на разходната част на администрацията. Целта е една - такса битови отпадъци, както и местните данъци да  останат непроменени, гражданите да не бъдат натоварени с допълнителни задължения, въпреки че за всички е ясно, че има реални предпоставки за такова увеличение.“ – обясни  Радиана Стефанова.

Според групата съветници от ГЕРБ, Бюджет 2016 г.  очертава приоритетите - образование, здравеопазване и социални дейности. Това са финансово обезпечени приоритети с иновативен подход при осъществяването им.  Също така,  приоритети с добре балансирана социална политика и с грижа към всички общности, която включва:

- увеличение на заплатите с 10%  в Детските ясли, Обединените детски заведение и на служителите в културните институти;

- 50% намаление за пътуващите пенсионери;

- с близо 50% са икономиите от храненето на децата чрез „кухня-майка“;

- цялостна грижа за детските  и учебните заведения – от проектиране до прилагане на мерки за енергийна ефективност в:  3 училища – ОУ „Д-р Петър Берон“ - Шейново, ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – Казанлък и ОУ „Кулата“ - Казанлък; 2 Детски градини и 1 Детска ясла ще бъдат обект на цялостна реконструкция; 3 Детски градини ще бъдат газифицирани. Окончателно ще бъде довършена сградата на ПМГ „Никола Обрешков“;

- предвидени са средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в населените места, които гарантират запазването им. Въпреки малкия брой ученици в училищата, в някой от населените места на общината, до момента не се допусна закриване на нито едно училище;

- Фонд Ин витро се предвижда да се завиши и ще осигури 10 000 лв (с 3 000 лв. повече от 2015 г.) за подпомагане на ин витро процедурите за младите семейства;

- ще продължи подмомагането на хора с тежки здравословни проблеми;

- създаването на Фонд за подпомагане на млади лекари специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, по предложение на групата съветници  на ГЕРБ, продължава политиката на ръководството на  общината да финансира обновяването, не само на материалната база на  болницата, но и да подпомага специалистите в нея. Това е политика, която не е прилагана в нито една друга община.

В изказването си  Радиана Стефанова подчерта, че Община Казанлък има конкретен отговор на въпроса „Какво правят управляващите за стимулиране на младите хора  в България?“ и той идва  с бюджета на Община Казанлък за 2016 г. -  чрез програмата за талантливите деца, Фонда за финансиране на младежките неправителствени организации и  разкриване на филиал на ТУ – София в Казанлък.

„Имаме увереността, че с общите усилия на Общинския съвет и ръководството на Община Казанлък, отговаряме на потребностите на нашите съграждани. За разлика от колегите общински съветници от БСП, които обявиха, че няма да подкрепят Бюджет 2016 г., ние общинските съветници от ПП ГЕРБ ще го направим с убеждението и отговорността, които ни дават целите на този бюджет. Вярвам, че разумното решение на всеки един съветник е да направи точно това - да подпомага реалните политики на общината, а не популизма. „ -  завърши изказването си председателят на групата съветници от ГЕРБ.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж