Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


БСП-Казанлък: „Бюджет на Община Казанлък е поредната индикация за липсата на ясна перспектива за икономическото развитие на общината.“

На 28 януари на заседание на местния парламент на Казанлък групата на „БСП лява България“ не подкрепи Бюджет 2016. Председателят на БСП в Града на розите и председател на групата съветници на БСП в ОбС –Казанлък Николай Терзиев разкритикува предложения за гласуване на Второ четене Бюджет на община Казанлък от общинската администрация. БСП не подкрепя на второ четене проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година. Това е политически акт на неодобрение на предложената ни за поредна година нецеленасочена, нефокусирана и безперспективна икономическа политика от страна на общинската администрация. Предложеният финансов план е лишен от дългосрочност, от „социална чувствителност“ и в него не намираме дори опит да се разрешат поне част от ежедневните проблеми на жителите на една „бедна“ българска община.

Бюджет на Община Казанлък е поредната индикация за липсата на ясна перспектива за икономическото развитие на общината. В него не виждаме нищо друго освен силно консервативна финансова политика, политика на механично и необосновано „рязане“ на разходи за дейности като масов спорт и култура.
За поредна година Община Казанлък абдикира от позицията на активен икономически субект, от вменените й по закон функции на важен и незаобиколим фактор в процеса на търсене и подпомагане на инвеститори, в създаването на нови работни места.

Сериозно безпокойство буди у нас приходната част на бюджета. В него са ясно отличими само два основни приходоизточника за финансиране на местни дейности – продажби на общинско имущество и привлечени средства по европейски проекти, програми и фондове.

През настоящата бюджетна година се предвиждат приходи от продажба на земя в размер на близо 2,6 млн. лв. при по-малко от 1,3 млн. лв през 2015 г. Планират се и продажби на общински сгради на обща стойност 1,77 млн. лв., което е с повече от 500 хил.лв. повече от минала година. Не приемаме тази тотална разпродажба на общинско имущество като почти единствен път за попълване на хазната. Това е най-лесното, но  крайно нихилистично и лишено от далновидност управленско решение. Тази година изваждаме „на тезгяха“ и бившия ученически лагер в с. Равда и бившето детско автоградче край с. Енина. А догодина, а след това? Никъде не откриваме цялостна, гъвкава, далновидна и целесъобразна управленска визия за управление на общинското имущество, такава политика, която да осигурява средства в бюджета ни и днес и след няколко години.

Един забравен от общинските управи на Казанлък приходоизточник като доходите от общински предприятия отново е неглижиран. Предвижда се тези предприятия да ни донесат едва 15 хил. лв. Отново се натъкваме на нежелание за активност в тази посока, на липса на креативност и професионален мениджърски подход при планирането и реализирането на дейностите от тези дружества, а те крият сериозен неразвит потенциал.

Европейските фондове са удобен финансов източник и средство да се решат местни проблеми, отлагани във времето, поради липсата на собствено финансиране. Опасността идва от там, че по подобие на централната държавна власт в момента и Община Казанлък се увлича в тази посока и превръща тези средства в основен двигател, в панацея, в общоприложимо средство. Това води неминуемо до една управленска „ленивост“ по отношение на търсене на нови и дълготрайни приходоизточници.

В разходната част на бюджета виждаме разлики със знак минус в размера на финасиране на културния и спортния календар на Общината както и на размера на средствата за спортните клубове. Обясненията на причините за тези намаления са неудовлетворяващи и неприемливи за нас. Няма маловажна местна дейност и такава, която да бъде ощетена откъм общинска подкрепа само, защото ръководството е решило, че може да си го позволи.

Отчитаме и адмирираме предложенията в областта на инфраструктурата, но държим да напомним, че не всичко се измерва в квадратни метри зелени площи, плочници и асфалт. В тези тежки за всички българи времена задържането на нивата на местните данъци и такси съвсем не е достатъчно, за да допринесе за благосъстоянието на казанлъчанина. В тази връзка бяха направени и двете наши предложения: таксите за детски ясли да бъдат отнети като финансово бреме от стотици казанлъшки семейства с малки деца и да бъдат поети от общинския бюджет за сметка на намаление на средствата за озеленяване както и да бъде изменен източника на средствата за възстановяването на рухналата сграда на ПМГ „Никола Обрешков“, а именно те да бъдат не за сметка на данъкоплатците, а да бъдат покрити от вече ясните виновници за предизвиканото сретване.

Право на по-висок стандарт на живот и сигурност имат и жителите на деветнайсетте населени места извън общинския център. През 2015 г. Общината реализира инфраструктурни обекти на обща стойност 1 101 000 лв. През настоящата 2016 г. са предвидени само 527 хил. лв. Отново не се предлагат решения на редицата проблеми в нашите села – поддържането на чистотата, почистването на гробищните паркове, състоянието на речните корита и микроязовирите, липсващата медицинска помощ и фармацевтично обслужване в много от тях.

Оценяваме предложения проект за бюджет на Община Казанлък за 2016 г. като бюджет на статуквото и привидната финансова стабилност. С този важен административен акт отново се затвърждава впечатлението за пълна липса на ясна и последователна политика в такива важни сфери като оптималното управление на общинската собственост, създаването на благоприятна бизнессреда и адекватното задоволяване на първостепенни нужди на всички граждани на Община Казанлък.

Общински съвет на БСП Казанлък

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж