Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Гражданите декларират онлайн с ПИК

Новости през кампанията за 2015 г.:

•    Нови данъчни декларации:
От тази година формулярите на годишните данъчни декларации са по-опростени и в значително намален обем. Изцяло нови са приложенията: за получени и предоставени парични заеми (приложение № 11) и за ползване на данъчни облекчения (приложение №10). Основните разлики в декларацията за доходите на гражданите са, че за доходи от трудов договор вече не се посочват данни за работодателя, информацията вече е налична в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови обаче посочват информативно платеца на дохода в съответното приложение.
Друга промяна във формуляра за физическите лица са таблиците с кодове за вида на доходите. Например гражданите, получили хонорар през 2014 г. го декларират в приложение 3 с код 307.  Съществено изменение в документа е, че удържаните и внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др. Новите образци на служебни бележки, които се прилагат към декларацията, вече съдържат само обобщени данни за внесените осигуровки през годината.  Наемодателите не посочват детайлни данни за отдавания от тях под наем имот, като например адрес, вид и т.н. 
Освен онлайн, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в определни пощенски станции, където директно ще Ви бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. Ако сте упълномощено лице, за да подадете годишна декларация на другиго, трябва да приложите пълномощното си (не е необходима нотариална заверка) към формуляра на попълнената и подписана декларация.
До момента са подадени 378 декларации за доходите на място в офисите ни в Стара Загора и Казанлък. 74лица са предпочели да подадат годишните си декларации по интернет.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите е 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една единствена банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва кода за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.


•    Новите правила за отстъпка:
Всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ще ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април (когато е и срокът за подаване на декларацията) дължимия по декларацията данък. Най-лесно декларацията може да се подаде онлайн с ПИК, нещо повече, подаването с ПИК е напълно безплатно. От началото на годината 650 лица са получили своя персонален идентификационен код в офисите ни в Стара Загора и Казанлък.

Данъчното облекчение за минимален доход ще се ползва само през 2015 г. за доходи получени през 2014 г.:
Данъчното облекчение за минимални доходи ще се ползва с отделна декларация (образец 2001 б), която се подава в срок отново до 30 април 2015 г. Облекчението ще важи само през 2015 г. за доходите от 2014 г. Физическите лица могат да възползват от него, ако едновременно са налице две условия:
1.    физическото лице е придобило през 2014 г. само доходи от трудови правоотношения; и
2.    придобитите през годината доходи не превишават 12 месечни минимални работни заплати, тоест 4080 лв.
През 2015 г. се дава право на избор на лицата за удържане на авансов данък през последното тримесечие. Ако желаете работодателят Ви да го направи авансово, както е за всички останали месеци през годината, трябва да декларирате това свое желание пред платеца на дохода.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 7000700 18 700 на цената на градски разговор, или в сайта на НАП www.nap.bg.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: