Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Д-р Кети Маналова: Медицината е колективна дейност и никога не можем да бъдем успешни...

Д-р Кети Маналова: Медицината е колективна дейност и никога не можем да бъдем успешни, ако не сме достатъчно обединени

Фокус: Д-р Маналова, в последните години МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ работи по проекти, благодарение на които се подобрява както сградният фонд, така и оборудването на болницата с модерна техника. В този смисъл, каква година приключва за болницата в Казанлък?
Д-р Кети Маналова: Добра година приключва за Болницата в Казанлък. През 2014 година Общинската болница завърши окончателно един голям проект на Община Казанлък, за реконструкция и модернизация, проект за оборудване с нова апаратура и с ремонт на някои от отделенията. В болницата е закупена нова апаратура на стойност 2 млн.100 хил.лв. и за около 600 хил.лв. са извършени ремонти в отделенията по Хемодализа, в операционния блок на Родилно отделение, както и в отделението по Образна диагностика. Благодарение на този проект болницата има вече собствен модерен, висококачествен скенер, с който работим почти цяла година и колегите натрупаха опит. Друг проект е този за реконструкция на болницата и внедряване на мерки за енергийна ефективност, който стартира на 7 април 2014г. До края на септември проектът бе реализиран съвместно с Община Казанлък и фирмата изпълнител, със съдействието на целия персонал на болницата. Извършена е подмяна на покрива, на дограмата, направена е външна изолация, инсталирани са фотосоларни панели, които вече помагат да бъде произвеждана топла вода. Това бяха изключително важни, дори малко позакъснели мерки . Надяваме се да посрещнем тази зима в съвсем друга работна среда – на топло, на чисто, защото успоредно с усвояването на тези средства, които са в размер на 3 млн. 200 хил. лв. ние извършихме и вътрешен ремонт на всички отделения в болницата. Тя се промени не само външно, но във всяко клинично отделение и в параклиничните отделения , благодарение на спомоществователи, предимно казанлъшки фирми, бяха извършени сериозни ремонти, които подобриха изключително много както работната среда за персонала, така и условията, при които се лекуват нашите пациенти. Това , според мен, са двата най-важни в историята на болницата проекти.В средата на 2014г болницата приключи и друг европейски проект – "По-близо до работното място", в рамките на който се получаваха средства за транспорт на служители на казанлъшкото здравно заведение, които не живеят в Казанлък, но в рамките на общината. През годината в болницата бе закупена апаратура със собствени средства. Това са апарати за единствената лаборатория по микробиология, която е разположена в региона на общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Николаево и Гурково и обслужва както болничната, така и извънболничнатамедицинска помощ . С тази апаратура се разшири обхватът на изследванията, които правим, с което подобряваме достъпа на пациентите и възможността да бъдат изследвани в по-пълен обем.

Фокус: Д-р Маналова, във финансов аспект каква година приключва за болницата в Казанлък ?
Д-р Кети Маналова:
Във финансов аспект, добра година приключва за болницата в Казанлък. От анализите за деветмесечието и тези за последния месец се вижда, че няма влошаване на финансовите параметри. През четирите месеца на ремонт в болницата тази година, ние бяхме в ситуация да работим в условията на тези ремонти и това в известна степен намали приходите ни. Надявам се, че финансово ще приключим годината с резултат с какъвто приключихме и миналата година. За нас е важно, че нямаме натрупани нови задължения в 2014 година. 2013 година нашата болница приключи със задължения от близо 1 млн. 700 хил. лв. към доставчици и още 100 хил. лв. към персонала – неизползвани годишни отпуски за 2013 година и години назад.

Фокус: Каква е политиката на болницата по отношение на задържането на кадрите, един проблем, който е актуален за болниците у нас, и разбира се по отношение на привличането на млади кадри?
Д-р Кети Маналова:
Ръководството на болницата в Казанлък никога не е спирало да мисли как да привлича млади специалисти и как да задържа тези, които са изградени в болницата . В последните години навсякъде тенденцията е да изтичат кадри подготвяни в болници като казанлъшката към други – частни болници, дори извън страната. Много е трудно, когато нямаш финансови механизми да управляваш този процес. Изтичането на лекари и медицински специалисти от държавните и общинските болници е въпрос не само на създаване на добра работна среда, а и на добро финансово възнаграждение. Има редица фактори, които ограничават финансовите постъпления в болници като нашата и те съответно не ни дават възможност да упражняваме финансовия механизъм за задържане и привличане на нови млади лекари и медицински специалисти. Категорично, и през 2015 година за ръководството и екипа на болницата акцент ще бъде политиката по задържане на кадрите, на специалистите, ограничаване на потока на излизащите в чужбина и други лечебни заведения лекари, доколкото това е възможно и създаване на други условия, които да ги задържат в казанлъшката болница. И досега от болницата се заплаща специализацията на младите лекари, които имат договор с нея. За съжаление, има и такива , на които сме заплащали специализациите и дори и да имат подписани договори , излизайки в чужбина , само за три-четири месеца работа там, те си изплащат неустойките по договорите с нас. Така че и това нее добър и ефективен механизъм за задържане на кадри. През 2015 година ръководството на болницата ще се постарае да осигури жилища на специалисти, които са от други градове. И към момента ние заплащаме транспортни разходи на лекарите, които не са от Казанлък, частично се изплащат квартирните им разходи, но има още какво да се желае в тази насока. Ще работим активно с Общината и със синдикатите , по отношение на решаването, ако изобщо е възможно , да бъде решен кадровият въпрос. През 2014 година персоналът на болницата в Казанлък намаля с пет души и петимата лекари.

Фокус: Д-р Маналова, какви са другите акценти в дневния ред на ръководство и екипа на болницата в Казанлък?
Д-р Кети Маналова:
Подобряване на работата и комуникацията на болницата с екипите на извънболничната помощ, неотложната помощ и Спешния център, това е един от акцентите, върху които ще работи ръководството на МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски“ през 2015 г.През годините се оформи едно разделение между лекари, работещи в болничната помощ, личните лекари и тези в медицинските центрове. Отдалечихме се, взаимно позагубихме доверие, понякога загубваме и добрата комуникация и добрия тон. Надявам се в тази връзка да обединим усилията си в интерес на пациентите – от Казанлък и останалите пет общини, които обслужваме. Според мен, по-добра и по-бърза трябва да бъде връзката с работещите в извънболнична помощ, за да може по-бързо, по-достъпно и по-качествено да бъде предлагана медицинската услуга на болничната помощ. Всички ние сме лекари и медицински специалисти и нашата мисия всъщност е, пациентът да бъде обслужен, да бъде лекуван. А това е съвместна работа. Медицината е колективна дейност и никога не можем да бъдем успешни, ако не сме достатъчно обединени.

Славяна ГАЙДАРОВА


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: