Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

„Взаимопомощ” на конференция в Латвия

Натиснете за да видите снимката уголемена

От 24.01 до 26.01 се проведе конференция «Най-добри практики при интегрирането на глобалното образование в неформалното обучение» за младежки работници относно неформалното образование в  столицата на Латвия- Рига. В него участваха представени организации от Латвия, Литва, Естония, България, Чехия, Финландия, Ирландия, Украйна, Дания, Франция и Мексико
България беше представена единствено от МЦР-Взаимопомощ в лицето на Георги Младенов, който беше доброволец по Европейска доброволческа служба по проект на организацията в Полша.
Основната идея на конференцията беше да се обмени опит и ресурси между отделните участници, базирани на опита им в техните  държави. МЦР-Взаимопомощ беше от избраните организации да направи презентация на тема «Спорт и игри като метод в неформалното образование», като бяха представени игри с неконкурентна насоченост, чиято цел е не да противопостави участниците и да превърне в губещи болшинството от тях, а да изгради качества като толерантност, кооперативност и умения за работа в екип, дисциплина, подкрепа, отговорност и други. След края на презентацията, много участници попитаха за ресурси, като им бяха предоставени линкове и към традиционни български игри, които могат да бъдат използвани отлично за тази цел.
Конференцията протече интензивно, като имаше участници, провели образователни практики в Африка, Азия, Южна и Северна Америка, като всеобщото мнение беше, че културният аспект е много важен елемент в образованието и различните култури имат различно отношение към неформалното образование, като някои култури не признават охотно умения, които не са подплатени със сертификат. Участниците имаха възможности да комуникират помежду си и научат интересни факти един за друг, като например, всеки ученик във Финландия получава 400 евро за това, че ходи на училище, помощите могат да се увеличават сериозно при наличието на добри резултати, като учениците са презадоволени с компютри и телефони и нямат мотивация да положат допълнителни усилия. На другия полюс е ситуацията в Африка, където много страни нямат добра материална база, но младежите са много мотивирани да учат, но и да запазят традициите си. Една участничка дори е била убеждавана, че трябва да бие учениците си, за да я слушат, като те дори са били до известна степен разочаровани, че нямат физическо наказание.
Ресурсите от конференцията бяха споделени, като приносът на МЦР-Взаимопомощ беше съществен. Тази конференция беше част от двугодишния международен проект "Млади европейци за глобално развитие", като целта му е да се повиши осведомеността за глобалните проблеми сред младите доброволци, и по този начин да се увеличи тяхната ангажираност в глобалните теми чрез теоретични и практически познания за глобалното образование.

Георги Младенов

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: