Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

> НАП

Декларацията с баркод сама смята дължимия данък



Декларация за облагане на доходите с баркод вече е качена на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg. Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с барк...

продължава>

 

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са =

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014г., две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и обра...

продължава>

 

ПЕСТИМ ОТ ДАНЪЦИ С ДАРЕНИЕ

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, Центъра „Фонд за лечение на деца” и/или Центъра „Фонд за трансплантации”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските гражда...

продължава>

 

Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година

До 31 януари, регистрираните по ЗДДС земеделски производители избират ред за облагане за 2014 година

Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г.

...

продължава>

 

ПРОВЕРИХТЕ ЛИ ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНАТА СИ СМЕТКА?

ПОГАСЕТЕ СТАРИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НОВ РЕД

От началото на декември е променен редът за плащане на забавени задължения от данъци и осигуровки. До сега принципът на еднната сметка изискваше при плащане на суми към бюджета да се погасяват най-старите за...

продължава>

 

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно. ...

продължава>

 

За десети път НАП избра „Служител на годината”

За десети юбилеен път, Национална агенция за приходите проведе конкурс за избор на „Служител на годината”. Обявяването и награждаването на победителите на национално ниво ще се състои днес 15 ноември, а на 16 ноември е професионалния ни празник - С...

продължава>

 

Кой не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Предприятията, които изплащат доходи по граждански договори и наеми на физически лица, не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Не трябва да се удържа авансов данък за доходите по извънтрудови правоотношения и от наем, ...

продължава>

 

ВНОСКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

Напомняме на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки-здравни и социални, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булстат.

продължава>

 

До четвъртък плащане на авансов данък от фирми самоосигуряващи се лица и наемодатели

31 октомври е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в зак...

продължава>

 

НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка

НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност  клиентите й да получават по-пълна информация за функционирането на...

продължава>

 

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.

До края на октомври 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за третото тримесечие на 2013 г...

продължава>

 

ПИК за земеделци и животновъди

От началото на годината, над 4000 клиента са получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Aгенцията за приходите в Област Стара Загора. Съвтваме земеделските производители, и животновъдите от Областта, при възможност също да подадат заявл...

продължава>

 

Вноски на самоосигуряващи се лица

Напомняме на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки-здравни и социални, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булстат.

продължава>

 

ОФИСЪТ НА НАП В СТАРА ЗАГОРА - С НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ АВГУСТ

От 1 август, Офисът на НАП в Стара Загора ще работи с клиенти сутрин от 9.00 часа - вечер до 17.30 часа, без прекъсване от понеделник до петък. Със заповед на изпълнителния директор на НАП Г-н Бойко Атанасов се отменя режима на удължено работно време...

продължава>

 

Търговците на непреработена продукция в лицензирани стокови борси - с касови апарати


Физическите лица, които продават собствена и непреработена продукция в лицензирани стокови борси и тържища, трябва да имат касови апарати, за да регистрират и отчитат приходите си от продажби. Задължението им за това е вменено в наредба Н-18 на Минис...

продължава>

 

ПРОВЕРЕТЕ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Проверете здравния си статус през интернет, преди да посетите Офис на НАП. Съветът ни и е към всички българи, които се завръщат от чужбина за лятна ваканция или по друг повод. За проверката е необходимо да влезете в сайта на НАП в интернет на: www.na...

продължава>

 

Подаване на декларация за дължими данъци


Подаване на декларация за дължими данъци  (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО)
В кои случаи физическите лица са задължени да подават декларацията за дължими данъци?

продължава>

 

ВТОРО ПЛАЩАНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК ЗА ФИРМИ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА И НАЕМОДАТЕЛИ


31 юли е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона.

продължава>

 

ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА НАП СТАРА ЗАГОРА ПИТА БИЗНЕСА В РЕГИОНА

За четвърта поредна година, в края на месец април, в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък се проведе проучване за Качеството на обслужване. В него се включиха над 150 представители на малкия и среден бизнес: собственици на фирми, управители, счет...

продължава>

 

ВНОСКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

Напомняме на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки, придружени от декларация образец 1, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булст...

продължава>

 

СЛЕД ГИМНАЗИЯ СЕ ПЛАЩАТ ЗДРАВНИ ВНОСКИ

Напомняме на бъдещите студенти и младежите, които все още не са започнали работа, че след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина или до постъпването им на работа, те...

продължава>

 

ПРОВЕРЯВАМЕ ОСИГУРОВКИ И ТРУДОВ ДОГОВОР С ПИК


От началото на годината, над 3300 клиента са получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Приходната агенция в Област Стара Загора. Чрез ПИК лицата могат да следят информацията в данъчно-осигуиртелната си сметка, да проверят дали подписания...

продължава>

 

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина


Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на стра...

продължава>

 

Можем да намалим данъците си с до 65% от дарения

НАП и Български дарителски форум организират съвместна кампания
 
С до 65% може да се намали данъчната основа с дарения, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това озна...

продължава>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:



Виж


Какво не видяхте: