Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

> НАП

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина


Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на стра...

продължава>

 

Можем да намалим данъците си с до 65% от дарения

НАП и Български дарителски форум организират съвместна кампания
 
С до 65% може да се намали данъчната основа с дарения, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това озна...

продължава>

 

Ведомствените бензиностанции ще докладват по интернет доставките на горивоВедомствените бензиностанции, които отговарят на определени условия могат да не купуват и въвеждат в експлоатация нивомерни системи гласят последните изменения в Закона за данък върху добавената стойност. Преди измененията обектите за зареждания с го...

продължава>

 

Офисът на НАП в Стара Загора с удължено работно време

 Офисът на НАП в Стара Загора работи с клиенти с удължено работно време, сутрин от 8.00 часа вечер до 18.00 часа часа, без прекъсване от понеделник до петък. Удълженото работно време е въведено от средата на миналата година и цели по-голямо удобство ...

продължава>

 

НАЕМОДАТЕЛИТЕ ПОДАВАТ НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ В НАП ДО КРАЯ НА АПРИЛ

Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година трябва да декларират дължимите авансови вноски в нова декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по...

продължава>

 

НАД 5000 ФИРМИ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ СИ ПО ИНТЕРНЕТ И ПЕСТЯТ ДАНЪЦИ

ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ СЪЩО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯТА

Над 3200 са подадените декларации за облагане с корпоративни данъци в Офиса на НАП в Стара Загора до 26 март. 70 % от фирмите  (5100) са предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет. Същите щ...

продължава>

 

ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ СЪЩО ПОДАВАТ ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Фирмите, които не са упражнявали дейност през годината също подават данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (по образец 1010а). Същите не подават празен годишен отчет за дейността, а само декларация за неактивност (по образец) в териториа...

продължава>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 14.10.2018


Автобусно разписание:Виж