Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Нов проект реализира Община Мъглиж

Община Мъглиж спечели нов проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Мъглиж”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинаниран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 77 751 лв. и 41 ст. Той ще бъде реализиран в периода ноември 2013-та до 4 ноември 2014г.
Капка Бакалова е ръководител на този проект, а координатор- Красимира Станкова.
На откриващата пресконференция в сградата на Община Мъглиж, в присъствието на представители на общинската администрация, бяха представени целите на проекта и очакваните резултати от неговата реализация.
119 общински служители- общинска администрация и работещите в звената Домашен Социален патронаж и Дневен център за възрастни хора, ще бъдат ангажирани с осъществяването на проекта. Следващите стъпки , които ще бъдат предприети са събиранни данни, социални проучвания, организиране на работни срещи с граждани и представители на бизнес средите за разработване на Общинския план за развитие на Община Мъглиж 2014-2020г.

Пресс тв

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 07.12.2018


Автобусно разписание:Виж