Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 04.08.2020 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 04.08.2020 г. 

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

3

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра   

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Специалист, труд и работна заплата

Средно, 1 г. стаж, компютърни умения, чужд език

1

Технически сътрудник

Средно, 1 г. стаж, компютърни умения, английски език писмено и говоримо

2

Обслужващ, магазин

Средно

1

Готвач

Средно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач

5

Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/

Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян

1

Техник-механик, железопътна техника

Средно, квалификация и опит в областта на пневматичните апарати, говоримо владеене на английски език, място на работа гр. Карлово

1

Машинист, многокофов багер

Средно, квалификация

1

Мияч, превозни средства

Средно, основно

1

Детегледачка

Средно

1

Социален терапевт-детегледач

Средно

1

Работник, поддръжка на сгради

Средно, основно, работи се на 4 часа

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Ръководител, компютърен кабинет

Висше - Информатика и компютърни науки, математика и информатика

2

Учител по математика 

Висше - учител по математика, компютърни умения

1

Учител по математика и физика

Висше - учител по математика и физика, компютърни умения

1

Учител по философски дисциплини

Висше - учител по философия, стаж, компютърни умения

1

Учител по история и цивилизация

Висше - учител по история и цивилизация, компютърни умения

1

Учител по история и цивилизация и география и икономика

Висше - учител по история и география, компютърни умения

1

Учител по химия и опазване на околната среда

Висше - учител по химия, компютърни умения

1

Учител по технологии и предприемачество

Висше - учител по технологии и предприемачество, компютърни умения

3

Учител по английски език

Висше - учител по английски език, стаж, компютърни умения

1

Учител по руски език - лекторски

Висше - учител по руски език

3

Учител по български език и литература

Висше - учител по БЕЛ, компютърни умения

1

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - учител по ФВС, компютърни умения

3

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап

Висше - НУП, ПНУП,  компютърни умения

2

Учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП, компютърни умения

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

2

Учител по математика и информационни технологии

Висше - учител по математика и ИТ, компютърни умения

1

Учител по математика - лекторски

Висше - учител по математика   

1

Учител, теоретично обучение

Висше - учител в проф. направление "Горско стопанство", компютърни умения

1

Учител, теоретично обучение

Висше - учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения

1

Учител, теоретично обучение

Висше - учител по технология на машиностроенето и металорежещите машини, компютърни умения

1

Учител, практическо обучение

Висше - учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения

1

Учител, практическо обучение

Висше - хранителни технологии, обществено хранене, ресторантьорство

1

Учител по философия

Висше - учител по философия

1

Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Висше - учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

1

Учител по история и цивилизация, география и икономика

Висше - учител по история и цивилизация, география и икономика

1

Учител по английски език

Висше - учител по английски език, компютърни умения

1

Учител по руски език

Висше - учител по руски език

1

Учител по руски и български език и литература

Висше - учител по руски и български език

2

Учител по български език и литература

Висше - учител по БЕЛ

2

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - учител по ФВС

1

Учител по музика

Висше - учител по музика

1

Учител по музика - лекторски

Висше - учител по музика

1

Учител по изобразително изкуство - лекторски

Висше - учител по изобразително изкуство

1

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап

Висше - НУП, ПНУП, компютърни умения

3

Учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП, компютърни умения

1

Склададжия

Основно, компютърни умения

1

Лаборант

Висше, специалности - Химия, Биология, стаж, англ. език

1

Дестилатор

Висше, англ. език, компютърни умения

1

Продавач-консултант

Средно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Работник, консервна фабрика

Без изисквания, подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 04.08.2020 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж