Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 28.01.2020 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 28.01.2020 г.

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

2

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Консултант, поддръжка на софтуер

Висше икономическо, владеене на счетоводен софтуер

1

Секретар

Средно, компютърни умения 

1

Здравен медиатор

Средно, компютърни умения, владеене езика на общността

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

2

Заварчик

Средно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език

3

Заварчик

Средно, квалификация за заварчик на СО

1

Дърводелец, мебелист

Средно, 1 г. стаж

2

Сервизен техник /обслужване на кафе-автомати/

Средно, шофьорска книжка кат. "В"

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Електротехник, строителен

Средно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Стругар

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Шофьор, автокран

Средно, шоф. книжка кат. "С"

1

Машинист, многокофов багер

Средно, кат. С

3

Мияч, превозни средства

Основно, начално

17

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

2

Общ работник

Средно, шоф. книжка кат. "В"

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Помощник-директор, учебната дейност

Висше, степен бакалавър, педагогически специалности, 5 години стаж по специалността, компютърни умения

1

Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини

Висше - учител по технологии и предприемачество и икономика

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

2

Рехабилитатор

Висше - Терапия и рехабилитация, физиотерапия

1

Шлосер-монтьор

Средно, технически умения

1

Аргончик

Средно, правоспособност за заварчик

1

Работник, консервна фабрика

Подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%

2

Работник, рибно стопанство

Начално

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 28.01.2020 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 24.01.2020


Автобусно разписание:Виж