Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 19.11.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 19.11.2019 г.


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

6

Лекар пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, неврология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

2

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по неврология

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

4

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

3

Кредитен консултант

Висше, средно

1

Специалист , ветеринарно-санитарни дейности

Средно, компютърни умения

1

Технически секретар

Средно, компютърни умения 

1

Технически сътрудник

Средно, турски език, компютърни умения

1

Диагностик, МПС

Висше, средно - специалности от направление МПС , компютърни умения, шоф. книжка кат. "В"

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

9

Обслужващ, магазин

Средно, основно

1

Продавач, закуски

Средно, основно

1

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално

4

Заварчик

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

4

Шлосер-монтьор

Средно, технически умения, 2 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене

Основно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, рязане на пластмаса

Средно, опит при работа с машина

1

Машинен оператор, изделия от хартия

Средно, технически умения

4

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 г. стаж

2

Електромонтьор, улично осветление

Средно - ел. техник, шоф. книжка кат. "В"

1

Електромонтьор

Средно - електромонтьор 4 квалификационна група, 1 г. стаж

8

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Стругар

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Фрезист

Средно

9

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

2

Монтажник, изделия от метал

Средно

3

Оператор преса за метал

Средно

1

Шофьор , товарен автомобил

Средно, кат. С, 1 г. стаж

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно, шоф. книжка кат. "В"

2

Мотокарист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Кранист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Мияч, превозни средства

Основно, начално

1

Пълнач

Основно, начално

6

Общ работник

Средно, основно

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии

Висше - учител по математика, физика и астрономия и ИТ

1

Учител по математика

Висше - учител по математика

1

Учител по история, география и ФВС

Висше - учител по история, география и физ. възпитание и спорт

1

Учител по история

Висше - учител по история

1

Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини

Висше - учител по технологии и предприемачество и икономика

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Рехабилитатор

Висше - Терапия и рехабилитация

1

Физиотерапист

Висше - Физиотерапия

1

Техник-механик

Средно

20

Машинен оператор, шиене

Основно, начално, без образование

20

Гладач, ютия

Основно, начално, без образование

1

Работник, поддръжка

Средно, опит по поддръжка на машини и ел. съоръжения

1

Работник, консервна фабрика

Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 19.11.2019 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 08.11.2019


Автобусно разписание:Виж