Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 12.12.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 12.12.2019 г.


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

6

Лекар пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, неврология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

2

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по неврология

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

4

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

3

Кредитен консултант

Висше, средно

1

Технически секретар

Средно, компютърни умения 

1

Диагностик, МПС

Висше, средно - специалности от направление МПС , компютърни умения, шоф. книжка кат. "В"

2

Детегледачка

Средно, 1-2 г. стаж

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Пълнач

Средно, основно, начално

2

Машинен оператор, шиене

Основно, 1 год. стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 г. стаж

1

Електромонтьор, улично осветление

Средно - ел. техник, шоф. книжка кат. "В"

1

Електромонтьор

Средно - електромонтьор 4 квалификационна група, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Стругар

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 2-3 години стаж

1

Шофьор , товарен автомобил

Средно, кат. С, 1 г. стаж

2

Мотокарист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Кранист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Мияч, превозни средства

Основно, начално

2

Охранител

Средно

2

Общ работник

Средно, основно

2

Чистач/хигиенист

Средно

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии

Висше - учител по математика, физика и астрономия и ИТ

1

Учител по история, география и физическо възпитание и спорт

Висше - учител по история, география и ФВС

1

Учител по история - на 4 часа 

Висше - учител по история 

1

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Висше - учител по биология и ЗО и химия и ООС, компютърни умения

1

Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини

Висше - учител по технологии и предприемачество и икономика

1

Учител, начален етап в ЦОУД

Висше - НУП, ПНУП

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Рехабилитатор

Висше - Терапия и рехабилитация

1

Физиотерапист

Висше - Физиотерапия

2

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра или фелдшер

1

Работник, поддръжка

Средно, опит по поддръжка на машини и ел. съоръжения

1

Работник, консервна фабрика

Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 12.12.2019 г.

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 13.12.2019


Автобусно разписание:Виж