Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 25.06.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 25.06.2019 г.


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

8

Лекари - пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност

Висше - Медицина, компютърни умения

1

Специализант по неврология

Висше - Медицина, компютърни умения

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

1

Медицинска сестра

Висше, полувисше - мед. сестра или акушерка

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушерка

Висше - акушерка, компютърни умения

1

Програмист, софтуерни приложения

Висше, средно, работа с SQL бази данни

1

Главен счетоводител

Висше - бакалавър - Счетоводство и контрол, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения

1

Консултант, продажби

Средно, компютърни умения, опит в продажбите

1

Диагностик, МПС

Висше, средно - специалности от  областта на МПС, компютърни умения

2

Охранител

Средно, чисто съдебно минало

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Служител, гише пощенска станция и пощенски раздавач

Средно, компютърни умения 

2

Продавач-консултант

Средно

1

Обслужващ, магазин

Средно

2

Получател, стоки в магазин

Средно

29

Работник, консервна фабрика

Средно, основно

9

Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

Средно, основно, начално

2

Опаковач

Средно, основно, начално, без образование, подходящи само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

1

Секционен майстор

Средно - технически умения

10

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално, 3 год. стаж

10

Зидаромазач

Основно, 3 год. стаж

5

Електрозаварчик

Средно, квалификация, опит

5

Шлосер 

Средно, опит

1

Шлосер 

Средно, основно, 3 г. стаж

2

Шлайфист

Основно

15

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

6

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

5

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно

1

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

10

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

9

Монтажник, изделия от метал

Средно

5

Оператор преса за метал

Средно

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 2-3 год. стаж

2

Тракторист

Средно, основно, квалификация "тракторист", кат. "Ткт"

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

2

Работник, ръчна изработка на изделия от дърво

Средно

2

Бояджия, изделия от дърво

Средно

1

Заварчик

Средно, правоспособност за заварчик, стаж

3

Зареждач, материали

Без изисквания

1

Чистач/хигиенист

Средно

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Помощник директор, учебната дейност

Висше  - Педагогика, 3 г. стаж в системата на образованието

1

Учител по биология и химия

Висше - Биология и химия

1

Учител по биология и здравно образование

Висше - Биология и ЗО

1

Учител по физика, астрономия и математика

Висше - учител по физика, астрономия и математика

2

Учител по български език и литература

Висше - Българска филология

1

Учител по ФВС

Висше - ФВС

1

Учител, начален етап  

Висше - НУП, компютърни умения

1

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден  

Висше - НУП

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител на деца със специални образователни потребности

Висше - специална педагогика, ресторантьорство

2

Учител, начален етап  

Висше - НУП, компютърни умения

1

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП 

1

Помощник на учителя

Средно  

1

Образователен медиатор

Средно

1

Счетоводител

Висше, средно - счетоводство, компютърни умения

3

Сервитьор

Средно, 1 г. стаж

6

Камериерка

Средно, 1 г. стаж

2

Готвач

Средно, 1 г. стаж

2

Работник, консервна фабрика

Без изисквания

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 25.06.2019 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 14.06.2019


Автобусно разписание:Виж