Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 06.12.2018 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

5

Лекар педиатрия, вътрешни болести, нефрология, пневмология и фтизиатрия, образна диагностика

Висше - Медицина - Педиатрия, Вътрешни болести, Нефрология, Пневмология и фтизиатрия, Образна диагностика

1

Лекар / без специалност/

Висше - Медицина

1

Главен специалист

Средно, компютърни умения

1

Началник, смяна

Висше техническо, 3 г. стаж

2

Склададжия

Средно

6

Медицинска сестра

Висше, полувисше - медицинска сестра

3

Акушерка

Висше - бакалавър - Акушерство

1

Детегледачка

Средно

7

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

2

Обслужващ, магазин

Средно

40

Рецепционист

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

40

Готвач

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

1

Готвач

Средно, 2 г. стаж

3

Сервитьор

Средно, 1 г. стаж

40

Сервитьор - бар и ресторант

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

30

Камериер/ка

Средно, английски език - говоримо, опит по професията

1

Кантарджия

Средно, компютърни умения, шоф. книжка кат. "В"

2

Секционен майстор

Средно

1

Апретурист-бояджия

Средно

15

Заварчик

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

5

Заварчик

Средно, основно, квалификация - аргон и електрожен

1

Електромонтьор

Средно - ел. техник, фирмено обучение

1

Електромонтьор, ремонт на електропроводни линии и мрежи

Средно - ел. техник, стаж по професията

5

Стругар

Средно

3

Фрезист

Средно

3

Оператор, металорежещи машини

Средно

3

Настройчик, металорежещи машини

Средно

2

Шлайфист

Средно

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно, предлагат обучение

1

Монтажник, изделия от дърво

Средно, опит по професията

5

Работник, обработка на дърво

Средно, основно, 6 месеца стаж

3

Диагностик, моторни превозни средства

Висше, средно - специалности в направление МПС, шоф. книжка кат. "В", 3 г. стаж като автомонтьор, компютърни умения

1

Автомонтьор

Средно професионално - специалности в областта на автотранспорта, шоф. книжка кат. "В", 3 г. стаж, компютърни умения

1

Автотенекеджия

Средно, основно, предлагат обучение

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 1 год. стаж

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

Основно, шоф. книжка кат. "СЕ"

1

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Основно, шоф. книжка кат. "С", 2 г. стаж

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт, стаж

1

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. "Ткт", желателно с опит

4

Работник, изолация

Средно, предлагат обучение

1

Зидаромазач

Средно, основно

1

Кофражист

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

15

Кофражист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

15

Арматурист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

1

Шпакловчик

Средно, основно, 3 г. стаж

1

Работник, подови облицовки и настилки

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

3

Общ работник 

Основно

8

Общ работник 

Начално и по-ниско

1

Чистач/хигиенист 

Основно

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - ФВС

1

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Висше - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

1

Учител по математика

Висше - учител по математика

2

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП, ПНУП

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител на деца със специални образователни потребности

Висше - специална педагогика, ресторантьорство, компютърни умения

22

Пазач, въоръжена охрана

Средно

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 06.12.2018 г.

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 07.12.2018


Автобусно разписание:Виж