Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 13.11.2018 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

5

Лекар педиатрия, вътрешни болести, нефрология, пневмология и фтизиатрия, образна диагностика

Висше - Медицина - Педиатрия, Вътрешни болести, Нефрология, Пневмология и фтизиатрия, Образна диагностика

1

Лекар /без специалност/

Висше - Медицина

6

Консултант, продажби

Висше, средно, граждански договор

1

Асистент

Висше - Агрономство

1

Началник, смяна

Висше техническо, 3 г. стаж

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра или акушерка

6

Медицинска сестра

Висше, полувисше - медицинска сестра

3

Акушерка

Висше - бакалавър - Акушерство

1

Букмейкър

Средно, компютърни умения, предлагат обучение

7

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

40

Рецепционист

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

40

Готвач

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

4

Сервитьор

Средно, 1 г. стаж

40

Сервитьор - бар и ресторант

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

30

Камериер/ка

Средно, английски език - говоримо, опит по професията

1

Фризьор

Средно, задължително със стаж по професията

3

Пощенски раздавач

Средно

1

Кантарджия

Средно, компютърни умения, шоф. книжка кат. "В"

2

Склададжия

Средно

2

Секционен майстор

Средно

1

Апретурист-бояджия

Средно

4

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно, 1 г. стаж

2

Машинен оператор, печатарство

Средно, технически умения

15

Заварчик

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

5

Заварчик

Средно, основно, квалификация - аргон и електрожен

3

Електротехник, промишлено предприятие

Средно - ел. техник

1

Електромонтьор

Средно - ел. техник, фирмено обучение

5

Стругар

Средно

5

Фрезист

Средно

3

Оператор, металорежещи машини

Средно

5

Настройчик, металорежещи машини

Средно

5

Шлайфист

Средно

42

Работник, сглобяване на детайли

Начално и по-ниско

1

Работник, сглобяване на детайли

Средно, предлагат обучение

5

Работник, обработка на дърво

Средно, основно, 6 месеца стаж

2

Автомонтьор

Средно професионално - специалности в областта на автотранспорта, шоф. книжка кат. "В", 3 г. стаж, компютърни умения

1

Автотенекеджия

Средно, основно, предлагат обучение

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 1 год. стаж

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

Основно, шоф. книжка кат. "СЕ"

2

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Основно, шоф. книжка кат. "С", 2 г. стаж

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт, стаж

1

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. "Ткт", желателно с опит

4

Работник, изолация

Средно, предлагат обучение

3

Зидаромазач

Средно, основно

1

Кофражист

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

15

Кофражист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

15

Арматурист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

1

Тенекеджия

Средно, основно - строителен тенекеджия

2

Бояджия, сгради 

Средно, основно - строителен бояджия

1

Шпакловчик

Средно, основно, 3 г. стаж

1

Работник, подови облицовки и настилки

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

1

Работник, строителство

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Огняр

Средно, правоспособност за работа с газови котли

5

Общ работник 

Основно

10

Общ работник 

Начално и по-ниско

1

Мияч, превозни средства

Средно, основно

1

Чистач/хигиенист 

Основно

9

Работник, консервна фабрика

Без изисквания  

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

2

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - ФВС

1

Учител, начален етап

Висше - НУП

1

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП, ПНУП

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра детски профил или фелдшер

10

Шивач

Основно

22

Пазач, въоръжена охрана

Средно

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 13.11.2018 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

БТ-КАЗАНЛЪК

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 09.11.2018