Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 15.03.2018 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

4

Специалист, продажби

Висше, средно, компютърни умения, предимство е владеене на чужд език

1

Отговорник, спомагателни дейности

Висше, средно, компютърни умения

1

Учител по математика и физика

Висше - учител по математика и физика, компютърни умения

1

Учител, начален етап - целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП, стаж по специалността

1

Програмист, софтуерни приложения

Висше, английски език, компютърни умения

1

Инженер, конструктор

Висше - от област машиностроене, металообработване,  AUTO CAD

1

Инженер, проектант по Електро

Висше техническо образование, бакалавър или магистър, предимство е владеене на чужди език, владеене на MS office, Internet, Auto CAD, Eplan, софтуер за управление и проектиране

1

Инженер, проектант по КИП и А / контролно-измервателни прибори и автоматизация/

Висше техническо образование, бакалавър или магистър, предимство е владеене на чужди език, владеене на MS office, Internet, Auto CAD, Eplan, софтуер за управление и проектиране

1

Инженер, проектант по Електро и КИП и А / контролно-измервателни прибори и автоматизация/

Висше техническо образование, бакалавър или магистър, предимство е владеене на чужди език, владеене на MS office, Internet, Auto CAD, Eplan, софтуер за управление и проектиране

10

Лекар

Висше, медицина

5

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра

5

Акушерка

Висше - акушерка

1

Медицински лаборант

Висше - мед. лаборант

3

Касиер в хранителен магазин

Средно

3

Продавач-консултант

Средно

4

Обслужващ, магазин

Средно

3

Готвач

Средно, квалификация, желателно с опит

12

Готвач

Средно, стаж по професията, сезонна заетост

20

Сервитьор

Средно, опит, владеене говорима на английски език, сезонна заетост

7

Сервитьор

Средно, опит по професията, англ. език, компютърни умения

5

Отговорник, мини бар

Средно, стаж по професията, сезонна заетост

5

Сладкар

Средно, стаж по професията, сезонна заетост

15

Камериер/ка

Средно, опит, владеене говорима на английски език, сезонна заетост

1

Работник, кухня

Средно

1

Транжор

Основно, желателно с опит

1

Камериерка

Средно

3

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно, задължително с опит като шивач

1

Гладач

Средно, основно

1

Шлосер 

Средно

1

Електрозаварчик

Средно техническо - електрозаварчик, 2 г. стаж

1

Оператор, преса за метал

Средно техническо - пресьор, 2 г. стаж

1

Стругаро-фрезист

Средно техническо - стругар, фрезист, 10 г. стаж

3

Стругар

Средно

2

Стругар

Средно - машиностроене, металообработване

4

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно

1

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно, 1 г. стаж

2

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно - машиностроене, металообработване

3

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно, технически умения, 5 години стаж

3

Шлайфист

Средно, технически умения, 5 години стаж

5

Стругар

Средно, технически умения, 5 години стаж

5

Фрезист

Средно, технически умения, 5 години стаж

4

Електромонтьор

Средно - електротехника, 5 години стаж

5

Електротехник

Средно - електротехника, 5 години стаж

3

Фрезист

Средно

1

Електромонтьор

Средно, правоспособност - трета квалификационна група, 3 години стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно - монтьор, 3 години стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно

1

Монтьор, електрооборудване/електротехник/

Средно, шоф. книжка категория "В"

1

Електротехник, промишлено предприятие

Средно - ел. техник, 1 г. стаж

1

Електротехник, промишлено предприятие

Висше, средно - ел. техник, опит в предприятие от хранително-вкусовата промишленост, компютърни умения

1

Секционен майстор

Средно, технически умения 

22

Работник, сглобяване на детайли

Основно

1

Работник, сглобяване на детайли

Средно, основно

3

Машинен оператор, производство на мебели / майстор-дърводелец /

Средно, квалификация дърводелец, 2 години стаж по професията

1

Информатор, приемна в автосервиз

Висше, средно - специалности свързани с МПС, компютърни умения

1

Диагностик, моторни превозни средства

Висше, средно - специалности свързани с МПС, познания по ел. оборудване, компютърни умения

1

Шофьор, товарен автомобил                / международни превози /

Средно, шоф. книжка категория "СЕ"

4

Шофьор, товарен автомобил                / международни превози /

Средно, основно, кат. "С", "СЕ"

1

Шофьор, товарен автомобил             

Средно,  шофьорска книжка категория "С" , опит

1

Шофьор, автовишка

Средно, шоф. книжка кат. "С"

1

Тракторист

Средно, правоспособност "Ткт"

6

Бояджия, превозни средства

Средно, основно

6

Автотенекеджия

Средно, основно

2

Работник, изолация

Средно, предлагат обучение

5

Общ работник, поддръжка на сгради

Средно, основно, предлагат обучение

2

Общ работник

Основно, начално

1

Технолог, химични процеси

Висше - Химични технологии, компютърни умения

1

Инженер, автоматизация

Висше - Автоматизация, компютърни умения

1

Инженер, проектант

Висше - Проектиране, компютърни умения

1

Химик, фармацевтично производство

Висше - Химични технологии, компютърни умения

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

1

Учител по икономика - 112 часа

Висше - учител по икономика

1

Старши експерт

Висше, средно - строителен техник, геодезия, строителство, компютърни умения

1

Машинен оператор, обработка на метални изделия

Средно - Машиностроене

3

Работник, кухня

Средно, основно, начално

2

Готвач

Средно - готвач

4

Санитар

Основно, начално

37

Общ работник, промишлеността

Без изисквания

10

Работник, консервна фабрика

Без изисквания

9

Работник, консервна фабрика

Без изисквания

Трайно незаети свободни работни места към 15.03.2018 г. 

Бюро по труда – гр. Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

НАШИЯТ ВИДЕО АРХИВ:


БТ-КАЗАНЛЪК

ФИКСИНГ БНБ

Валутни курсове

  • Курсове за 16.03.2018
    Българска народна банка 1 USD = 1.58998 BGN (up) 1 GBP = 2.21616 BGN (up) 1 CHF = 1.67136 BGN (down)

ВРЕМЕТО

Банер