Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 20.09.2018 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

15

Консултант, продажби

Висше, средно, граждански договор

6

Консултант, продажби

Висше, средно, граждански договор

1

Технически сътрудник

Средно, компютърни умения

1

Асистент

Висше - Агрономство

1

Химик-аналитик

Висше - Химия, 2 г. стаж

2

Енергетик

Висше, средно в областта на енергетиката, 2 г. стаж

6

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра или акушерка, 1 г. стаж

1

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра или акушерка

1

Медицинска сестра

Висше, полувисше - медицинска сестра

1

Детегледачка

Средно

1

Помощник-възпитател

Средно

1

Крупие

Средно

1

Декоратор, интериор

Средно, компютърни умения

17

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

3

Готвач

Средно, квалификация, желателно с опит

2

Сервитьор

Средно, опит по професията, англ. език, компютърни умения

5

Барман

Средно, желателно владеене на англ. език, компютърни умения

1

Помощник в кухня

Средно

1

Камериер/ка

Средно, основно

4

Пощенски раздавач

Средно

1

Служител, гише в пощенска станция и пощенски раздавач

Средно

10

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Шлосер 

Средно

2

Екструдерист

Средно, технически умения

5

Машинен оператор, рециклиране на отпадъци

Средно, основно, технически умения

2

Машинен оператор, печатарство

Средно, технически умения

25

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно

1

Настройчик на шприц автомат

Средно, технически умения, фирмено обучение

2

Заварчик

Средно, основно, квалификация, опит

1

Електрозаварчик

Средно, квалификация, 2 г. стаж

1

Електромеханик

Средно професионално, добри познания в областта на слаботоковата мрежа, фирмено обучение

3

Електротехник, промишлено предприятие

Средно - ел. техник

3

Електромонтьор, изграждане и ремонт на ел. мрежи

Средно - ел. техник, стаж по професията

1

Електромонтьор

Средно - ел. техник, фирмено обучение

1

Монтьор, електрооборудване

Средно - ел. техник, електроника, шоф. книжка категория "В"

10

Монтажник, електрооборудване

Средно, технически умения

59

Работник, сглобяване на детайли

Основно, начално

2

Работник, сглобяване на детайли

Средно, основно, предлагат обучение

3

Работник, обработка на дърво

Средно, основно, 6 месеца стаж

4

Шофьор, товарен автомобил - международни превози

Средно, основно, шоф. книжка кат. "С", "СЕ"

3

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, основно, шоф. книжка "С+Е", психологическа годност, 1 г. стаж

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 1 год. стаж

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

Основно, шоф. книжка кат. "СЕ"

2

Шофьор, автобус

Средно, шоф. книжка кат. "Д"

3

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт, стаж

1

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. "Ткт", желателно с опит

1

Огняр и работник, поддръжка

Средно, квалификация за огняр на газови котли, стаж

3

Зидаромазач

Средно, основно

1

Кофражист

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

1

Тенекеджия

Средно, основно - строителен тенекеджия

2

Бояджия, сгради 

Средно, основно - строителен бояджия

2

Бояджия, сгради 

Средно, 3 г. стаж

3

Шпакловчик

Средно, основно, 2 г. стаж

1

Работник, подови облицовки и настилки

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

1

Работник, строителство

Средно, основно, 1 г. стаж

6

Зидаро-кофражист

Основно, 1 г. стаж

3

Общ работник, строителство на сгради

Начално, 1 г. стаж

3

Общ работник 

Основно

1

Мияч, превозни средства

Средно, основно

1

Чистач/хигиенист

Основно

5

Работник, сортировач

Начално  

5

Общ работник, производство на тестени изделия 

Основно

9

Работник, консервна фабрика

Без изисквания  

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по физика и астрономия - часове

Висше - Физика

1

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП

1

Педагог

Висше - ПУП

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, фелдшер, 1 г. стаж

10

Шивач

Основно

5

Работник, консервна фабрика

Без изисквания  

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 20.09.2018 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

БТ-КАЗАНЛЪК

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер