Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Програма за роми, закрито училище и продажби

12 въпроса, свързани с продажба на общинска собственост -земя и сгради, обявени по закона за приватизацията или разпореждането с общинско имущество внасяза разглеждане в общинския съвет на Казанлък днес кметът на общината Стефан Дамянов.

Сред останалите въпроси за дебати по време на 67-то заседание на местния парламент са приемането на проект за Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък, както и общинска Стратегия по десетилетието на ромското включване. За първи път местните парламентаристи ще изслушат и приемат отчета за работа на обществения посредник на община Казанлък за миналата година. За продажба са предложени частна общинска земя от 480 кв. метра урегулиран поземлен имот по плана на село Черганово .По реда на чл. 32 от Закона за приватизацията и след приватизационния контрол е обявен за продажба и дърводелският цех в село Ръжена, сгради в село Копринка,. Автоспирките в село Ясеново и Ръжена, общински имот в от близо два декара в село Голямо Дряново, който е обявен за продажба по Закона за общинската собственост, парцели и имоти в Енина. По същия закон са обявени за продажби атрактивни парцели в Казанлък, сред които и общинският дял в незавършената комбинирана сграда-на улица “Скобелев” 14.. Последната се предлага на търг , при начална тръжна цена от 318 хиляди лева без ДДС за близо 6 хиляди кв. метра . пазарната оценка на предлагания за продажба чрез търг имот е в размер на 199 200 лева. за продажба чрез търг с явно наддаване се предлага и част от двуетажна сграда на улица “Паисий Хилендарски” -10 в Казанлък, сградата на бившата ДГ “Зорница” и подобренията около нея- ограда, тротоари и трайни насаждения. Сред поставените на вниманието на общинските съветници въпроси, ще е и предложението на кмета на общината Стефан Дамянов за закриване на началното училище в село Ясеново.

Деляна Бобева www.dariknews.bg  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж