Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Основните теми за ЕП през 2012 г. - икономиката, енергетиката, земеделието и транспорта


 Следващите 12 месеца ще бъдат натоварени за депутатите в Европейския парламент.  Икономическата криза продължава,  на дневен ред излизат въпроси от областта на енергетиката и транспорта,  а преговорите за реформата на Общата селскостопанска политика навлизат във важен етап. Парламентът е ангажиран в преговори за създаването на засилен икономически съюз с цел справяне с финансовата криза. Той също така ще разгледа правила за дейността на рейтинговите агенции,  издаването на еврооблигации и налагането на данък върху финансовите сделки.

Подобрения в комбинирания транспорт, осигуряването на по-безопасни пътища и повишаване на ефективността на въздушния транспорт са на дневен ред,  както и правила за използването на пътническите данни и намаляване на таксите за роуминг.
Комисията по енергетика ще се съсредоточи върху енергийната ефективност и гарантирането на енергийни доставки.  В същото време въпроси,  свързани с наследяването и собствеността,  когато са засегнати повече от една страна- членка,  ще бъдат разгледани в пленарната зала през първата половина на годината.

Икономическите въпроси са на преден план. Членовете на комисията по икономически и парични въпроси ще работят през следващите месеци по изготвянето на позиция на Европейския парламент върху новото споразумение за укрепване на икономическия съюз.  Те ще разгледат проектите за еврооблигации и данък върху финансовите сделки и ще се произнесат по въпроса относно влиянието на рейтинговите агенции.

Европейския парламент има свои представители в работната група, подготвяща проекта за международно споразумение за укрепване на икономическия съюз -  това са Elmar Brok  (ЕНП,  Германия), Roberto Gualtieri (С&Д,  Италия)  и Guy Verhofstadt (АЛДЕ,  Белгия).

Те подчертават, че всички решения трябва да се основават на обичайната процедура за
вземане на решения в ЕС,  за да се гарантира наличието на демократичен контрол и да се зачете законодателната роля на Парламента. Окончателният текст на споразумението следва да бъде готов до края на януари,  за да може да бъде подписан от държавните ръководители през март тази година. 

Членове на комисията по икономически и парични въпроси изискват приемането на мерки за намаляване на влиянието на кредитните рейтинги, присъждани от "трите големи"  агенции и за ограничаване на прекия им ефект върху лихвените разходи на страните. Те настояват за разрешаване на проблема с конфликта на интереси между агенциите и компаниите,  които те оценяват. Leonardo Domenici (С&Д, Италия)  ще представи проектодоклад в следващите месеци,  а гласуването в пленарна зала е предвидено за юли.

На заседание на комисията по икономически и парични въпроси през декември 2011  г.  беше одобрена резолюция,  с която се дава обща подкрепа на предложението на Европейската комисия за издаване на еврооблигации.  Според депутатите еврооблигациите могат да се превърнат в източник на стабилност на за страните от еврозоната,  ако Комисията успее да направи системата привлекателна както за страните с максимално висок рейтинг,  така и за тези с по-нисък. Sylvie  Goulard (АЛДЕ,  Франция)  ще подготви проект на незаконодателна резолюция,  в която депутатите ще изразят по-подробно своите възгледи относно предложението на Комисията.
Мнозинството от членовете на комисията подкрепят и идеята за въвеждане на данък върху финансовите сделки в ЕС,  който според Европейската комисия би могъл да донесе годишни приходи от 57 млрд. евро.
Гръцката депутатка Anni Podimata (С&Д)  е натоварена с изготвянето на предложение.
Очаква се гласуването в комисия да се проведе през април.

Следва продължение....  

Информацията подготви: Диана Петрова, координатор общински офис на Европейски информационен център-Стара Загора
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: