Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Мъглиж със Стратегия за местно развитие

 Приключва проектът "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Мъглиж". Проектът е по Програмата за развитие на селските райони на Министерството на земеделието и храните.

В рамките на проекта е разработена местна стратегия за развитие на местна инициативна група. Групата е създадена през месец август от представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на община Мъглиж.

До този момент са извършени почти всички планирани дейности по проекта. Разработена е Стратегия за местно развитие на община Мъглиж, която трябва да бъде одобрена от Министерството на земеделието и храните.

"Като основен приоритет в Стартегията се очерта увеличаване на броя на социалните услуги. Неотложните задачи за решаване са отабеляване на улиците, изчистване на речните корита, асфалтиране на улиците, подобряване на осветлението по улиците, изграждането на улични канали, канализация и пречиствателна станция", каза заместник-кметът на Мъглиж Емил Янчев.

Стратегията за местно развитие съдържа 36 проекта на обща стойност около 3 милиона евро. В нея са заложени още туризъм и туристическа инфраструктура, земеделие и животновъдство, преработвателна промишленост и образование.
Основната функция на Стратегията за местно развитие е да създаде условия за оживяване на местната икономика.

През 2020 година община Мъглиж е с изградена и поддържана съвременна инфраструктура, развито селско, горско стопанство и туризъм. Основен поминък е земеделието с приоритетно развитие на биопроизводството и етерично - маслодайните култури. Съществуват малки и средни предприятия, преработващи основно селскостопански и горски продукти. Територията на общината е със съхранено биоразнообразие, всички селища са канализирани, а сградите са реновирани. Изградени са зеленчукова борса, търговски базар, автогара, образователна, социална и спортна инфраструктура, е ви
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: