Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Увеличават се българо-американските контакти на библиотека „Искра”


 За две седмици ключови фигури посещават нашия институт по покана на директора Анна Кожухарова. След посещението на Роберта Стивънс - Президент на Американската асоциация на библиотекарите, и г-жа Нанси Болт посети библиотека „Искра” за втори път на 5 юни, по време на Празниака на розата .

Нанси Болт е главен библиотекар  на щата Колорадо повече от  18 години. Преди да стане главен библиотекар на щата Колорадо и след напускането на този пост, тя успява  да създаде собствена консултантска фирма, сега Nancy Bolt & Associates за обучение на служители- библиотекари в областта на съвременния мениджмънт и кариерното развитие. За библиотеките в България името и се свързва с много ценни начинания. Тя първа у нас заговори за достъпа до обществената информация, преди да се приеме закон в тази област. Проведе многo  работни срещи с библиотекари в страната, на които ги запознаваше с добрите практики за управление, изграждане на бордове на библиотеките, как се прави реклама на една библиотека, как се лобира за една библиотека. Нанси Болт  е основния двигател за предаване на американския опит у нас по изграждане на информационни центрове в библиотеките, идеен ръководител на проекта с българо- американски характер  ABLE, който се финансира със средства от САЩ. Проектът целеше да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани в минимум пет публични библиотеки. Да подобри разбирането и подкрепата на българското правителство и обществените лидери за ролята на библиотеките в демократичното общество. Да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни.


Друг проект с голямо практическо значение, координиран от Нанси Болт,  е"SISTER LIBRARIES" и е инициатива на Американската библиотечна асоциация (ALA). Издигайкиидеята за глобално библиотечно общество, ALA  насърчава американските библиотеки да създават партньорства с библиотеки от други държави. Националната комисия за библиотечни и информационни науки на САЩ и партньорите в проекта Sister Cities International (Градове партньори) също развиват инициативата “Sister Libraries” в проект на Белия дом за посрещане на новото хилядолетие, организиран под патронажа на г-жа Хилари Клинтън. Българските библиотеки стават част от тази инициатива през 1996г., когато Искра Михайлова - консултант по продължаващо образование в Народната библиотека “Св. Св.Кирил и Методий” тогава, се среща с Нанси Болт - щатски библиотекар в Colorado State Library. Двете обсъждат идеята за партньорство между Colorado Association of Libraries (Библиотечната асоциация в Колорадо) и Съюза на библиотечните и информационни работници в България (СБИР). В рамките на това сътрудничество се предвижда и създаване на партньорства между американски и български библиотеки. През месец декември 1999 г. двете организации изработват Партньорски проект “Bulgarian and Colorado Library Partnership Project” с правила и примерни насоки за развитие.


Г-жа Нанси Болт е и автор е на фундаменталния труд „Библиотеката  - Обществен информационен център .Ръководство за планиране и изграждане” в съавторство с Бони МакКюн, Джеймс ЛаРу и Искра Михайлова.През 2001 г. 8 членната американска делегация от щат Колорадо, съставена от кметове, бизнесмени и работещи в сферата на публичната администрация, представляваща лигата на общините там, посети Казанлък. Нашия град беше  част от предварително изготвената програма на щатската асоциация "Толерантност", чиято дейност е насочена към управление на общини със смесено население. Г-жа Нанси Болт, зам. министър на културата в щата Колорадо тогава водеше  делегацията . Лично г-жа Болт е асоциирала и посещението в Казанлък. Гостите проявиха нескрит интерес към града ни като културен център, посетиха и библиотека „Искра”, запознаха се с нейните ценни  колекции.

Оттогава датира и запознанството между Анна Кожухарова и Нанси Болт. Тази година то беше и повод за среща между двете, на която присъства и част от колектива на библиотеката.

На вълнуващата и непринудена  среша с американската гостенка библиотекарите поставиха въпроса за сътрудничеството между двете професионални гилдии, споделиха своите виждания за осъвременяване на библиотечните процеси, изразиха желанието си да се побратимят с подходяща американска библиотека. Гост на срещата беше г-жа Юлияна Палазова, зам. кмет по култура и образование, която приветства г-жа Болт от името на Община Казанлък и я сюрпрзира с колоритни продукти, свързани с розата.

Г-жа Болт разгледа библиотеката и изнесе кратка лекция за ролята на библиотеките в американското общество по време на финансовата криза.

Изключително полезни  бяха думите и за стила на  довеждане на библиотечните послания до законодателните органи, медиите, университетските общности, обществениците и училищни дейци, т.е. до всички, които оформят общественото мнение за библиотеките.

Анна Кожухарова информира своята американска колежка за желанието на ОБ”Искра” да започне своето осъвремяване  с изграждането на Информационен център в рамките на библиотеката, да стане обучителен център за работа с ИКТ, да е средище за деца и хора в неравностойно положение. А по повод 150-годишния юбилей казанлъшките библиотекари ще изградят Обществен съвет и движение „Приятели на библиотеката”, които да подпомагат библиотеката в нейното управление и „отваряне” към обществото. Одобрение срещнаха и амбициите за разрастване на сградния фонд, работа с различните етноси на територият на общината и редица още иновации. Г-жа Болт приветства своите български колеги и обеща, че с тази среща се залагат основите на казанлъшко-американското партньорство в областта на библиотечното дело.

Партньорството ще бъде най-напред в обмен на литература, след това в обмен на добри практики и възможност казанлъшките деца да общуват със свои връстници от САЩ чрез библиотеката.

информация: ОБ "Искра"

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: